Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20190110/ARTICLE/190119998

Rikdom

Av MÍMIR KRISTJÁNSSON

Publiseringsdato: Torsdag 10. januar 2019

Seksjon: Lederen

• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten. Dagens Næringsliv har de siste dagene problematisert hvorvidt det lønner seg at nordmenn får barn. Fasiten synes å være at nei, det gjør det ikke. Forsker Erling Holmøy har regnet seg fram til at mennesker ikke lønner seg for staten. Snittnordmannen dør med en «ubetalt skatteregning». Vi taper også penger hvis oljefondet må deles på flere mennesker. I bunn ligger en av de viktigste politiske fortellingene i Norge: Staten er, eller kommer snart til å bli, veldig fattig. Dermed har høyresida adoptert miljøbevegelsens språk. Velferdsstaten må bli «bærekraftig». «Har vi råd til fremtiden?», som det heter i en Civita-rapport.

• Men er den norske staten fattig? I det norske oljefondet står det i skrivende stund 8317 milliarder kroner. Statens nest største fond, Folketrygdfondet, er i ferd med å bli så stort at de sliter med å holde begrensningene på 15 prosent eierskap per selskap. Når vi lager statsbudsjetter i Norge, så snakker vi om det oljekorrigerte underskuddet. Dette gjør det mulig for medier og politikere å snakke om norsk politikk som om den går med underskudd. Men realiteten er at få, eller ingen stater noensinne gjennom verdenshistorien har vært så rike som vår. Handlings­rommet blir bare større og større.

• Utfordringen for velferdsstaten ligger i en aldrende befolkning. Vi vil få en aldrende befolkning uansett hvordan vi organiserer oss. Da er ikke spørsmålet om vi skal bruke mer på eldre, helse og omsorg, men om dette skal finansieres solidarisk over skatteseddelen, eller om hver enkelt skal få sykeforsikringer eller opphold for sine foreldre på et av «luksus-eldrehjemmene» som Stein Erik Hagen vil investere i.

• Dette er et politisk spørsmål. Denne avisas løsning er å bruke noe av vår enorm rikdom på å finansiere felles velferdsordninger også i framtida.