Tirsdag 18. desember 2018
ENIGE: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark (til venstre) og leder i Troms Ap Cecilie Myrseth er enige om å få oppløst tvangsekteskapet snarest mulig. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX
• Finnmark og Troms i sammenslåingsnemnd • Jobber allerede for reversering
Forbereder skilsmisse
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.

Fylkes reform

I går møttes fellesnemnda som skal forberede den omstridte sammenslåingen av Troms og Finnmark for første gang. Tonen var fin i fylkestingssalen i Tromsø, der hvert fylke stilte med 19 delegater. Medlemmene satte seg partivis, og enigheten var stor.

Til tross for at fylkesrepresentantene nå møtes, er ikke kampen mot sammenslåingen gitt opp.

På forhånd har Troms og Finnmark Arbeiderparti gått sammen om en avtale om skilsmisse, der det allerede i punkt én heter «Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke».

Avtalen skal med andre ord gjøre det lettere å gå fra hverandre igjen i framtida.

Fakta

Storfylket:

• Det nye storfylket Finnmark-Troms vil bli på 74.495 kvadratkilometer, eller like stort som summen av fylkene Hordaland, Rogaland, Buskerud, Vest-Agder, Akershus, Vestfold, Østfold og Oslo.

• Finnmark har strittet mot sammenslåing hele tida og går nå inn i arbeidet med fusjon som strider mot vedtak i fylkestinget og på tross av en folkeavstemning der 87 prosent sa nei.

• Finnmark og Troms Ap har flertall i begge fylker er enige om å få opphevet tvangssammenslåingen raskest mulig.

Har tro på regjeringsskifte

Professor Arvid Viken ved Norges arktiske universitet merker seg at de to fylkene allerede gjør seg klare til å gå ut av «ekteskapet».

– Spesielt ledelsen i Finnmark fylkeskommune er tøffe og har holdt ut lenge. De er utsatt for et svært sterkt press fra sentrale myndigheter, sier Viken.

Han ser ingen motsetning i at de nå går inn i fellesnemnd for å forberede sammenslåing, samtidig som de er uenige i selve prosessen.

– Siste ord i denne saken er ikke sagt, sier professoren.

Også Randi Karlstrøm, leder i Folkebevegelsen For Finnmark, tror skilsmisse er en mulighet.

Hun synes det er vondt å se at politikere som er imot sammenslåing, nå er tvunget til å delta i fusjonen.

– Det vil åpne seg mange muligheter for å omgjøre prosessen; Fellesnemnda kan splittes av uenighet eller de kan kaste kortene siden det hele blir for komplisert. Et regjeringsskifte kan også få omgjort prosessen, sier Randi Karlstrøm, leder i Folkebevegelsen For Finnmark.

Lederkamp på møtet

Statssekretær Aase Marthe Horringmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledet oppstarten av møtet i fellesnemnda, siden departementet hadde innkalt. Horringmo uttrykte glede over at arbeidet med å skape en ny fylkeskommune i nord hadde startet.

– Beslutninger tas best mulig lokalt. Dere kjenner forholdene best. Det skal overføres oppgaver som vil styrke denne regionen som har store ressurser og muligheter, sa statssekretæren.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sa fredag at hun ønsket å bli leder av fellesnemnda, siden Finnmark Ap utgjorde den største partigruppen i nemnda. Likevel ble Kari-Anne Opsal fra Troms Ap enstemmig valgt som leder, med Ulf Ballo fra Finnmark Ap som nestleder.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) fra Troms mente Finnmark vil tape så mye på fusjonen at de måtte lede nemnda, men ble nedstemt.

Vil saksøke staten

Da Finnmark fylkesting sist uke valgte medlemmer til fellesnemnd, ble det flertall for å ta første skritt mot en rettssak mot staten ved Kommunaldepartementet. Folkebevegelsen For Finnmark har også hatt planer for et søksmål, men avventer nå ettersom fylkeskommunen selv har satt i gang prosessen med et mulig søksmål.

Finnmark fylkeskommune har leid inn Advokatfirma Kluge i Oslo, og juristene mener det kan stilles mange spørsmål ved bruk av tvang.

– Vi er enige om å sende et prosessvarsel. Det er svært gode grunner til å se nærmere på prosessen som har ført til tvangssammenslåingen og lovligheten rundt denne, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark.

Vassvik er glad for at fylkestinget gikk inn for å forberede et søksmål, og hun håper tilsvaret fra departementet er fyldig.

Finnmark protesterer spesielt på at prosessen strider mot befolkningens vilje, og at konsekvensene med sammenslåingen ikke er vurdert. Det er også stor frustrasjon rundt løftene om statlige arbeidsplasser som skal overføres sørfra, som så langt ikke har blitt konkretisert.

Fylkesordføreren mener myndighetene ikke har svart på fylkets mange spørsmål, og håper at en juridisk prosess kan belyse saken bedre.

rapp@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 5. august 2019
LÅGE SKULDRER: Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran er ikkje uroa for Fellesforbundet sitt EØS-krav. Ap kjem ikkje til å endre syn, seier han.
Lørdag 3. august 2019
KLAR TIL KAMP: Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran vil ikkje akseptere ei skrinlegging av Nord-Noreg-banen. Han meiner regjeringa «herjar» med lands­delen.
Mandag 29. juli 2019
LØNN: Fem prosent av private barne­hager har ikke tariffavtale. Private barnehagers landsforbund (PBL) vil at det ikke skal være noen vei utenom. De får støtte fra Utdanningsforbundet.
Lørdag 27. juli 2019
VIL UTFORDRE: Ap sliter på målingene foran kommunevalget. Likevel øyner partiet håp om å kapre Høyre-bastionene Stavanger og Kristiansand.
Torsdag 25. juli 2019
RAMME: Regjeringen vil ikke fremme den omstridte nasjonale ramma for vindkraft til Stortinget. Nå krever både SV, Sp og MDG å få saken til behandling.
Onsdag 24. juli 2019
IRAN: Regjeringen bekrefter at den vurderer å bli med i fransk-britisk koalisjon i Hormuzstredet. KrF er positive, mens Rødt, SV og MDG advarer.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.