Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20181210/ARTICLE/181219999

Ekte endring

Av KATRINE REE HOLMØY

Publiseringsdato: Mandag 10. desember 2018

Seksjon: Lederen

• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister som Rima Iraki, Yama Wolasmal og Lars Nehru Sand fortalte alle til Dagbladet før helga at de mottar rasistisk hets fra seere. Ikke i store mengder, men likevel. Det som kommer, vil de vise fram.

• Fortellingene deres føyer seg inn i en rekke liknende historier, blant annet under emneknaggen norskrasisme i sosiale medier. Her forteller mer og mindre profilerte mennesker om sine erfaringer med rasisme og diskriminering i Norge – fra voldshandlinger til det mer ufarlige, men likevel så vanskelige. Enkeltfortellingene legges over et større bilde, for eksempel en rapport fra Antirasistisk senter som viser at hver fjerde elev med minoritetsbakgrunn jevnlig opplever rasisme i barneskolen. Problemet vedvarer i ungdomsskole og videregående. Så hva er veien fra en emneknagg til ekte endring?

• Det koster å fortelle om personlige erfaringer med diskriminering og rasisme. Og en emneknagg løser lite alene. Som metoo-kampanjen har vist, er bevisstgjøring ikke nok. Stortinget ba i vår regjeringen om å utarbeide en handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering, noe vi ikke har hatt siden 2013. Arbeidet er i gang, og planen skal iverksettes fra neste høst. Kanskje er det noe å lære av metoo i dette arbeidet. Kampanjen har ikke eliminert seksuell trakassering, men den har ført til noen endringer både i holdninger og praksis. Så hva kan vi lære: Erfaringer med rasisme må bli samtaleemne på lærerværelser, rundt lunsjbord på jobben og i ledermøter landet over. Ansvaret må løftes fra offer til gjerningsperson, og apparatet rundt må ansvarliggjøres. På skoler og arbeidsplasser må det finnes gode verktøy og rutiner som faktisk følges opp. Varsler må tas på alvor og behandles skikkelig. Rutinene må sikre at noen ser hele bildet, så større strukturelle problemer blir avdekket og adressert. Og ansvarspersoner må få opplæring i tematikk og virkemidler.