Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20181207/ARTICLE/181209977

Bekymring

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Fredag 7. desember 2018

Seksjon: Lederen

• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i fagbevegelsen, som har pågått de siste tiårene. Hauglie hadde ikke med seg verken forslag eller løfter, men var imøtekommende nok til å gi Karl Marx et poeng i sin innledning til de frammøtte: «Han pekte på noe vesentlig når det gjaldt styrkeforholdet mellom arbeid og kapital på 1800-tallet.» For øvrig la Høyre-statsråden vekt på viktigheten av at den norske fagbevegelsen er ansvarlig og ikke «forhandler folk ut på gaten».

• Regjeringen er ikke alene om å bekymre seg for at færre organiserer seg. I sin spalte her i avisa forrige lørdag skrev Dag Seierstad om OECDs nye syn på faglig organisering. Organisasjonen arbeider for økonomisk vekst på vegne av sine rike medlemsland og har i alle år vært en pådriver for høyrepolitikk og markedsliberalisme. I en ny rapport utarbeidet sammen med den internasjonale arbeidsorganisasjonen Ilo, advarer OECD mot økt økonomisk ulikhet og sosial nød. Det viktigste mottiltaket? At langt flere organiserer seg og dekkes av tariffavtaler. Hvor kommer dette plutselige engasjementet for et organisert arbeidsliv fra?

• Rapporten fra OECD og Ilo antyder en erkjennelse: at tiltakene etter finanskrisa i 2008 virket mot sin hensikt, blant annet at bedrifter fikk unntak fra tariffavtaler for å få flere i jobb. Da Solberg-regjeringen i 2015 åpnet den for flere midlertidige ansettelser, var det med samme begrunnelse. En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at det ikke skjedde. Derimot økte andelen usikre stillinger. Organisasjonsgraden i Norge er lavest der mange er midlertidig ansatt, som i varehandel og hotell- og restaurantbransjen. I stedet for å be fagbevegelsen gjøre seg mer attraktiv, bør Anniken Hauglie se på hva hennes egen regjering kan gjøre. Den kan begynne med å øke fagforeningsfradraget, ta fagbevegelsen med på råd og slutte å utarme regler i arbeidslivet som påvirker organisasjonsgraden.