Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20181108/ARTICLE/181109971

Skatt

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Torsdag 8. november 2018

Seksjon: Lederen

• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard kroner. Han tjente mer enn dobbelt så mye som nummer to på lista, bergenseren Trond Mohn med 489.027.412 kroner i inntekt. Rikest i landet er likevel Kjell Inge Røkke. Han hadde i 2017 en formue på rett over 20,6 milliarder kroner. Blant Norges ti rikeste mennesker er seks arvinger. Blant dem finner vi døtrene til tobakksarving Johan H. Andresen, Katharina Andresen og Alexandra Andresen, og sønnene til dagligvaregründer Odd Reitan, Ole Robert Reitan og Magnus Reitan. Skattelistene viser dermed i all tydelighet at makt og penger er urettferdig fordelt i Norge.

• Ulikhet ble for alvor satt på dagsorden igjen da den franske økonomen Thomas Piketty lanserte boka «Kapitalen i det 21. århundre» for fem år siden. 15 års forskning lå bak bestselgeren, som viser at små forskjeller er et historisk unntak. I dag øker ulikheten raskt, konstanterte han. Vi er i dag på vei tilbake til 1800-tallets enormt ulike fordeling av rikdom. Piketty har også samlet data om inntekt og formue i Norge. I en serie i 2014 presenterte vi tallene her i avisa. Blant funnene var at Norges rikeste 500 personer hadde hatt en inntektsøkning fra 1991 til 2011 på 458 prosent.

• Det er flere årsaker til at de rikeste i Norge drar fra resten. Én av dem er skatteendringer gjennom 1980-tallet, som blant annet ga en flat skattesats på kapitalinntekt. På 1950-, 1960- og 1970-tallet ble slik inntekt skattet progressivt, slik at satsen økte i takt med inntekten. De siste årenes skattelettelser bidrar nå til at gapet blir enda videre. Noe av det første vår blåblå regjering gjorde da den tok over makten i 2013, var å fjerne arve­avgiften. Deretter har regjeringen kuttet i skattene for hvert år, og de har kuttet aller mest i beskatningen av dem som har mest fra før. Enhver regjering som ønsker å komme ulikhetene til livs, er nødt til å endre dagens skattesystem. En god start er å øke formuesskatten og gjeninnføre arveavgiften.