Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180912/ARTICLE/180919986

• Vil styrke mindreårige asylsøkeres rettigheter • Kjemper for rimelighetsvilkår

Byene krever linjeskifte

Av Åse Brandvold og Kjetil Magne Sørenes

Publiseringsdato: Onsdag 12. september 2018

Seksjon: Politikk

OPPRØR: Skoleelever i Trondheim demonstrerer mot utsendelsen av den afghanske Abbasi-familien i 2017. Trondheim Ap er et av flere lokallag som vil stanse returer av sårbare grupper. FOTO: FRIDA HOLLSTEN GULLESTAD

ASYL: Storbylagene vil at Arbeiderpartiet skal snu om returer av sårbare grupper. I dag kommer migrasjonsutvalgets innstilling om asylpolitikk.

hva nå, ap?

I striden om de unge enslige afghanske asylsøkerne, også kalt oktoberbarna, står begrepet «rimelighetsvilkår» sentralt. Flere asyleksperter har hevdet at mange unge afghanere ble returnert fordi regjeringen fjernet dette vilkåret i asylbehandlingen.

I en opphetet asylstrid på Stortinget i fjor høst fikk Ap gjennomslag for at oktoberbarna skulle få en ny behandling etter såkalte sårbarhetskriterier.

Nå viser det seg at kun 52 av rundt 300 oktoberbarn fikk opphold etter disse vilkårene. Storbylagene Oslo og Stavanger har vedtatt egne uttalelser om flyktningpolitikken. Der skriver de at rimelighetsvilkåret må gjeninnføres.

FAKTA

Migrasjonsutvalget:

• Etter fjorårets krisevalg var et av Arbeiderpartiets tiltak å sette ned et utvalg som skal foreslå ny innvandrings- og integreringspolitikk for partiet. Utvalget kommer med sin innstilling for asyl- og flyktningpolitikken i morgen.

• Integreringspolitikken kommer seinere.

• Utvalget ledes av Aps innvandringspolitiske tals­person Masud Gharahkhani. Han har markert seg med utspill om at han ønsker en strengere innvandringspolitikk.

• Likevel erfarer Klassekampen at utvalgets innstilling blir enstemmig.

Venter i spenning

«Sårbarhetskriteriene viser seg å ikke sikre at vi unngår å sende sårbare mennesker til internflukt i krigsherjete og terrorutsatte land», heter det i en uttalelse vedtatt av Oslo Ap før sommeren.

Edvin Helleland, nestleder i Trondheim Ap, sier til Klassekampen at også Trondheim Ap vil gjeninnføre rimelighetskravet.

– Vi venter i spenning på det som kommer fra migrasjonsutvalget nå, sier han.

Vil reversere innstramming

Oslo Ap og Stavanger Ap har med i sine uttalelser at «ordningen med å kunne gi opphold på humanitært grunnlag for barn som ankom landet før fylte 17 år må gjeninnføres». Oslo Ap mener også at barnevernet skal ha hovedansvaret for alle enslige, mindreårige asylsøkere – også de mellom 15 og 18 år.

Det vil være en reversering av et innstrammingstiltak innført av Stoltenberg 1-regjeringen. Også Bergen Ap har meldt seg på debatten med en uttalelse som går i asylliberal retning. Her heter det blant annet at Norge de neste fem årene skal ta imot 5000 kvote­flyktninger årlig, som er mer enn dobbelt så mye av det dagens regjering har lagt seg på.

I uttalelsen fra Bergen heter det også at «politikken som Ap sitt migrasjonsutvalg utarbeider skal på en bred høring i partiorganisasjonen».

Dette er også Trondheim Ap opptatt av.

– Er det fordi dere er bekymret for at det som kommer er vel strengt?

– Nei, det er fordi vi ønsker at det skal være forankret. Det har vært forskjellige meninger om dette feltet i parteit. Da er det desto viktigere at det forankres, sånn at vi blir et samstemt parti før det tas på landsmøtet, sier Edvin Helland.

aseb@klassekampen.no

kjetils@klassekampen.no

UNDERSAK

Mener SD-Åkesson har et poeng

I den siste partilederdebatten i den svenske valgkampen kom Sverigedemokratarnes leder med en uttalelse som var så «grovt generaliserende» at Sveriges rikskringkaster SVT valgte å ta avstand fra den. Det Jimmie Åkesson sa var: Bare innvandrerne får jobb, så løser alt seg, har de sagt alltid. Det hender jo ikke. Det blir ikke sånn. Derfor må man stille seg spørsmålet hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb. Jo, det er fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige. Og da er det klart at det er vanskelig å få jobb. Da må man få forutsetninger for å bli nettopp svensk.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) synes formuleringen om innvandrere som «ikke passer inn i Sverige» blir feil fordi den skjærer alle under en kam. Men Åkessons hovedbudskap på valgdagen, om at man må stille krav til innvandrere om at de må tilpasse seg, provoserer ham ikke. De siste dagene har han skrevet innlegg om dette i både VG og Nett­avisen.

– Å stille krav, at man skal gjøre sin plikt og kreve sin rett, er sosialdemokratiets livsnerve. Vi må stille krav til innvandrere om at de tilpasser seg samfunnet vårt, sier Bøhler.

Det bekymrer han at uttalelsen blir så kontroversiell.

– «Rett og plikt» er noe sosialdemokratiet må beholde eierskapet til. Når 26 prosent av de svenske LO-medlemmene stemmer på SD, handler ikke det om at de har grumsete holdninger. Det handler nok heller om at de kjenner seg igjen i budskapet om at man skal stille krav til folk, sier Bøhler.

Migrasjonsutvalgets andre delinnstilling om integrering er ventet før 1. oktober.