Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180912/ARTICLE/180919985

Libya-bidrag

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Onsdag 12. september 2018

Seksjon: Lederen

• I morgen legger regjeringens Libya-utvalg fram sin rapport. Den skal være en gjennomgang av den norske sivile og militære innsatsen under operasjonen i Libya, som strakte seg fra 24. mars til 1. august 2011. Utvalget skal se på de norske beslutningsprosessene som førte til at Stoltenberg-regjeringen sa ja til å sende norske F-16-fly for å bombe et afrikansk land. Både tidligere SV-leder Kristin Halvorsen og tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete har før kritisert prosessen, hvor de begge likevel endte med å si ja på vegne av sine regjeringspartier. Tidligere i sommer kalte Liv Signe Navarsete framgangsmåten til daværende statsminister Jens Stoltenberg ­«ad hoc» og «totalt uforsvarlig».

• Beslutningen førte til at norske F-16-fly slapp nesten 600 bomber over mål i Libya. Det gjør operasjonen til det største norske bombetoktet siden andre verdenskrig. Under Kosovo-krigen, hvor Norge også deltok, falt ingen norske bomber, og i løpet av årene i Afghanistan slapp det norske forsvaret bare sju bomber. I Libya ble bombingen nesten hundredoblet, skriver oberstløytnant og forsker Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen i en analyse i tidsskriftet Internasjonal Politikk fra 2013. Hva vi bombet, er til nå ikke redegjort for. Henriksen skriver at Norge i Libya var villig til å utføre politisk betente oppdrag. I et intervju med Forskning.no forklarer han at det dreier seg om oppdrag det kan være vanskelig å selge politisk eller til pressen – for eksempel bombing i byer der det er kort avstand til sivilbefolkningen. Beslutningene om hva som skulle bombes, ble tatt i fora hvor Norge ikke deltok.

• Utvalgets rapport er ment å utgjøre «et erfaringsgrunnlag for framtidige norske engasjementer i internasjonale operasjoner». Derfor er den viktig. Det er all grunn til å tro at det blir flere slike forespørsler framover, ettersom vi nå kjøper nye kampfly. De internasjonale undersøkelsene av krigen, som vi skriver om over fire sider i dagens avis, viser hvor lite kunnskap beslutningstakerne satt med i 2011, og hvilket kaos deres dårlige beslutninger har etterlatt. Vi håper den norske rapporten blir like ærlig.