Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180911/ARTICLE/180919990

Fagforbundet-tillitsvalgte i Aleris er kritiske til utspill fra forbundsledelsen:

Møter kritikk fra sine egne

Av Pål Hellesnes

Publiseringsdato: Tirsdag 11. september 2018

Seksjon: Innenriks

FÅR KRITIKK: Mette Nord, leder av Fagforbundet, får kritikk fra tillitsvalgte i Aleris, som synes hun og Fagforbundet har gått for hardt ut i Aleris-saken. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

OPPGITT: Tillitsvalgte i Aleris Ungplan og Boi mener Fagforbundet har «glemt dem på gulvet» i striden.

ALERIS- Søksmålet

– En del uttalelser som har kommet, blant annet fra Mette Nord (leder i Fagforbundet, journ.anm.) har ikke vært veldig saklige. Hun har sagt at det er dårlige arbeidsforhold i hele Aleris, og det stemmer ikke. Vi har gode tariffavtaler som Fagforbundet har vært med på å utarbeide. Vi er mange som jobber i Aleris som er glade i arbeidsplassen. Det kan se ut som forbundet har glemt oss på gulvet i denne saken, sier Arne Aarhus til Klassekampen.

Han jobber på barnevernsinstitusjonen Nymogården, og er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Aleris Ungplan og Boi AS.

I et innlegg med to andre tillitsvalgte i Aleris i dagens avis kritiserer han Fagforbundets «sololøp», og mener de driver en «politisk kampanje mot private aktører i helse- og omsorgstjenester».

FAKTA

Aleris-saken:

• Aleris er et av de største skandinaviske velferdskonsernene, med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. I august gikk 26 medlemmer av Fagforbundet på Østlandet til søksmål.

• De har vært tilknyttet Aleris Ungplan og Boi AS som konsulenter. De krever mellom en halv og to millioner hver, som erstatning for tapte tillegg og ytelser de ville fått som fast ansatte.

• Fagforbundet har anmeldt selskapet til Økokrim for det de mener er omfattende lovbrudd.

Kritisk til timing

Aarhus presiserer at han ikke tar stilling til saken der 26 medlemmer av Fagforbundet har gått til søksmål mot Aleris, men han savner mer informasjon fra forbundet og dialog med de lokale tillitsvalgte. På egen arbeidsplass mener han ting fungerer bra.

– Konsulentene går i samme turnus som oss fast ansatte. Jeg kan ikke svare for hele landet, men det har vært ryddige forhold hos oss. Det har også vært et arbeid for å redusere konsulentbruken i selskapet, som har kommet på god vei. Det var derfor et litt merkelig tidspunkt å ta kampen på.

– Rødt-leder Bjørnar Moxnes har tatt til orde for at kommunene som kjøper tjenester av Aleris bør granske vilkårene, og jobbe for å avslutte kontraktene. Hva synes du om det?

– Jeg synes det er synd at han vil si opp kontraktene. Det vitner om uvitenhet og lite bakgrunnssjekk. I en stor bedrift vil det kunne være uenigheter, det er det i alle bedrifter i alle bransjer, men derfra til å gå i mediene og mene at 300 personer skal miste jobben, er noe annet. Aleris har vært imøtekommende med å diskutere saker med tillitsvalgte.

– Er du redd for å miste jobben?

– Ikke i utgangspunktet, men det er bekymringsverdig at det kjøres på slik. Vi blir gransket hele tida, det er jevnlige anmeldte og uanmeldte tilsyn. De sjekker alt fra lønninger til bemanning. Det er en myte at alt er på trynet i det private. Det er mange gode arbeidere med gode utdanninger og brennende engasjement for det de gjør. Vi tilbyr kanskje noe det statlige ikke klarer å levere.

Støtter egne medlemmer

Fagforbundets leder Mette Nord sier at forbundet har vært opptatt av å støtte medlemmene som har jobbet som konsulenter, og som nå har gått til sak mot Aleris.

– De som er fast ansatte har, som de selv beskriver, en helt annen hverdag. Det er hele poenget. Vi har tatt utgangspunkt i disharmonien mellom det å bruke selvstendig næringsrivende konsulenter i det som er ordinære arbeidsforhold. Det er bra at de som er fast ansatte opplever situasjonen annerledes.

Nord peker på at Aarhus og de andre er tillitsvalgt for dem som har fast jobb i Aleris.

– De som er konsulenter, har ikke tillitsvalgte å forholde seg til, sier hun.

– De tillitsvalgte mener forbundet kjører en politisk kampanje?

– Vår oppgave er å se på de forholdene vi mener er kritikkverdige og å støtte de 26 som har gått til søksmål.

– Men dere er jo imot privatisering?

– Det legger vi ikke skjul på. En del kommersielle aktører går på akkord med arbeidstid og vilkår, motivet for å tjene penger er stort. Kommersielle aktørers mål og oppdrag fra sine eiere er å gi avkastning på kapitalen.

I løpet av uka skal forbundet samle sine tillitsvalgte i Aleris. Der vil de få mulighet til å diskutere kritiske innvendinger.

– Jeg skal ikke si at deres opplevelse er feil, men vi må ta tak i det som ikke fungerer, sier Nord.

paalh@klassekampen.no