Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180911/ARTICLE/180919989

Ungdomspartiene presser regjeringen om statsborgerskap:

Vil innføre frist

Av Åse Brandvold

Publiseringsdato: Tirsdag 11. september 2018

Seksjon: Innenriks

OPPFORDRER: – Dette kan regjeringen få til, hvis de vil, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot. Hun oppfordrer moderpartiet i regjering til å innføre foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

NY FRIST: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot ber regjeringen innføre foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap. Hun får følge av Unge Venstre, mens FpU er i tenkeboksen.

statsborgerskap

– De eneste tingene som ikke har en foreldelsesfrist, er voldtekt, drap og seksuelle overgrep mot barn. Og tilbakekallelse av statsborgerskap. Det er ganske absurd, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

Klassekampen skrev i går om en familie på tolv personer med både barn og barnebarn, som har fått vedtak om tilbakekall av sine statsborgerskap 26 år etter at de kom til Norge. Nå har de vært her i 28 år, og saken deres ligger fortsatt til ankebehandling. MDG og SV jobber med et representantforslag for en foreldelsesfrist.

FAKTA

Tilbakekall:

• Etter statsborgerlovens paragraf 26 kan myndighetene kalle tilbake statsborgerskapet dersom vedtaket om å gi norsk statsborgerskap er ugyldig.

• Det kan skje dersom den det gjelder i søknadsprosessen har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller bevisst unnlatt å dele viktig informasjon som hadde stor betydning for at søknaden ble innvilget.

• Det er etablert praksis at dersom en persons oppholdstid i Norge er opparbeidet på falske premisser, vil betydningen av botid tillegges liten vekt.

Kilde: UDI og UNE

Støtter økt rettssikkerhet

Klassekampen har snakket med regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner for å høre om de støtter forslaget. Unge Venstre og Unge Høyre støtter en foreldelsesfrist. FpU er i tenkeboksen.

Leder i Unge Høyre Sandra Bruflot reagerer sterkt på saken til familien i Klassekampens artikkel.

– De er blitt utsatt for en veldig inngripende handling. Å ha bodd i Norge i så mange år og så miste den tryggheten alle andre tar for gitt, må være ganske forferdelig, sier Bruflot.

Leder av Unge Venstre Sondre Hansmark mener på prinsipielt grunnlag at statsborgerskap ikke skal kunne kalles tilbake når de først er gitt, men støtter likevel en foreldelsesfrist.

– Vi støtter alt som kan styrke rettssikkerheten, sier han.

Høyre vil utrede frist

Unge Høyre har et landsmøtevedtak på at det skal være en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.

De har også fått inn i moderpartiets program at «Høyre vil vurdere å innføre en foreldelsesfrist i statsborgerskapsaker». Hvor lang en eventuell foreldelsesfrist skal være, har de ikke tatt stilling til.

– Nå ligger statsborgerskapssaken hos regjeringen. De har et anmodningsvedtak fra Stortinget om å øke rettssikkerheten ved tilbakekall av statsborgerskap. Hva vil din oppfordring til moderpartiet være?

– Jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid å oppfylle vedtaket fra Stortinget. I tillegg håper jeg regjeringen innfører en foreldelsesfrist. Jeg tror ikke Høyre vil gå for et representantforslag, men de kan likevel fikse en foreldelsesfrist gjennom ordinær saksgang. Dette kan regjeringen få til, hvis de vil.

FpU: Spennende debatt

Om Frp vil, er mer uklart. Men ungdomspartiet deres er i tenkeboksen. FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud varsler at de vil diskutere spørsmålet i landsstyremøtet i november.

– Det er en spennende debatt. Utfordringen er det prinsipielle ved å ikke være ærlig når man kommer til landet. Samtidig gjør det inntrykk når man hører om gode samfunnsborgere som må ut etter å ha vært så lenge i landet. Det er noen vanskelige avveininger.

– Ifølge Jeløya-plattformen vil regjeringen jobbe for skjerpede krav for å få statsborgerskap. En foreldelsesfrist vil kunne bidra til dette?

– Det er et argument at systemet ikke kan tenke at dette kan vi ta seinere. Samtidig forventer jeg at UDI gjør en god jobb fra dag én. Det må ikke bli sånn at de som er mestere i å lyve, skal få en belønning.

– Stjeler du en bil og klarer å skjule det i et par år, blir saken foreldet, og du blir ikke straffet. Hvor lenge skal du kunne straffes for en løgn?

– Det er et godt poeng. Det er bra vi får en debatt på det, og det er også en diskusjonen vi skal ta internt i FpU.

aseb@klassekampen.no

UNDERSAK

AUF har ikke konkludert

I motsetning til Unge Høyre har AUF ikke et landsmøtevedtak for foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker. AUF-leder Mani Hussaini sier til Klasse­kampen at det finnes enkelte lokale vedtak for dette. Blant annet hos AUF i Akershus.

Selv har han ikke landet på et standpunkt.

– Jeg mener at det å ta fra folk statsborgerskap skal man gjøre i veldig sjeldne tilfeller, når det er snakk om landets sikkerhet. Å innføre en foreldelsesfrist som kan begrense oss fra å trygge oss, er feil vei å gå, sier Hussaini til Klassekampen.

– Vi har anledning til å tilbakekalle statsborgerskap for svært alvorlige terrorhandlinger som det ikke er foreldelsesfrist på. Det som diskuteres, er tilbakekall for dem som har løyet da de søkte asyl.

– Det er noe man kan diskutere, og jeg har ikke gjort meg opp noen mening om det. Generelt mener jeg at terskelen bør være høy.

Noen lokallag i Arbeiderpartiet har diskutert foreldelsesfrist. Deriblant gjorde Oslo Arbeidersamfunn et vedtak på å innføre foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap på fem år våren 2017.

aseb@klassekampen.no