Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180908/ARTICLE/180909973

Politisk kraft

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Lørdag 8. september 2018

Seksjon: Lederen

• At det er politisk kraft i samfunnets lavere sjikt, burde være godt kjent. Det er selve historien om arbeiderbevegelsens store framganger i forrige århundre. Arbeidere, småbønder og arbeidsløse sluttet i Skandinavia opp om partier som sprang ut av deres bevegelser, og siden de var mange, fikk de gjennomslag. Likevel kan det virke som om de politiske endringene som finner sted Europa i dag, overrasker det meningsdannende sjiktet. Som vi viste i gårsdagens avis, tilhører Sverigedemokraternas velgere og politikere et samfunnssjikt som har tapt stort på skatte- og velferds­kuttene til den borgerlige regjeringen til Fredrik Reinfeldt.

• Dette er folk uten arbeid eller som står i ustabile jobber. Det er disse de nordiske velferdsstatene en gang lovte et anstendig arbeidsliv, gode sykeordninger og en trygg pensjon. Det de har fått i stedet, er dårlig råd og en offentlig samtale om at de er en byrde for velferden. Den danske forfatteren Lars Olsen skriver i sin siste bok «Det forsvunde folk» om det samme sosiale sjiktet. Hans påstand er at vanlige arbeidsfolk har forsvunnet fra det felles bildet folk har av det danske samfunn, selv om de er mange nok. Samtidig har høyt utdannede tatt over stadig større deler av samfunnsstyringen. Nå viser han hvordan utbredt politisk mistillit får feste i «det forsvunde folk» når livsvilkårene forverres.

• Sveriges statsminister Stefan Löfven kaller i dagens avis det svenske valget «en folkeavstemning om Sverige fortsatt skal være et anstendig demokrati eller ikke». Slik gjør han klassespørsmål om til et moralsk valg. Folket som bygde hans egen bevegelse: Var de klokere eller mer moralske før? Eller kan det tenkes at det er partiene som har forandret seg til det ugjenkjennelige i sin iver etter å modernisere og effektivisere velferds­staten? På søndag får vi se hvor store velgerforflytningene i Sverige faktisk blir. Utfordringen i skandinavisk politikk framover blir uansett å bygge opp solidariske politiske alternativ for dette sjiktet. En start kan være å rekruttere politikere hos «det forsvunde folk». For at de er mange nok til velte om på politikken, har historien vist.