Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180907/ARTICLE/180909978

Kvinner på venstresida slår tilbake mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort til uke 22 og 24:

Lei av studiesirkler om abort

Av Emma Tollersrud

Publiseringsdato: Fredag 7. september 2018

Seksjon: Politikk

REALITETSORIENTERING: Hvis vi skal ha en ny, nasjonal debatt om abortloven, må kvinnebevegelsen ha hånda på rattet, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

TIL MOTMÆLE: Forslaget om 24 ukers selvbestemt abort er forankret i filosofiske tankestudier fra unge menn, ikke i reelle utfordringer i kvinners hverdag, mener Kirsti Bergstø i SV.

Abort

Initiativet fra Unge Venstre om å utvide grensa for selvbestemt abort til 24 uker, etterfulgt av Rød Ungdoms krav om 22 uker, har satt sinnene i kok i moderpartiene og på sosiale medier. Det var avisa Vårt Land som først omtalte den abortliberale dreiningen i ungdomspartiene, fra venstre til høyre.

Også SV mener det er å gå for langt, og vil ha en grense på 16 uker for selvbestemt abort.

– Abortrettighetene må utformes fra de reelle utfordringene som finnes blant kvinner i dag og fagmiljøer som skal utføre inngrepene. Ikke ut fra tankestudier fra unge menn, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV.

Hun slår tilbake mot det hun mener er «en studiesirkel på høyresida» som dominerer abortdebatten med filosofiske innfallsvinkler, tydeligst demonstrert på «Dagsnytt atten» i forrige uke.

FAKTA

Den nye abortstriden:

• I slutten av august foreslo Unge Venstre-leder Sondre Hansmark i et intervju med Vårt Land å utvide grensa for selvbestemt abort til uke 24.

• Unge Venstre-lederen får følge et stykke på veien av Rød Ungdom, som vil ha selvbestemt abort til uke 22. Også AUF og Sosialistisk Ungdom vil utvide abortgrensa, men til uke 18.

• I dag er det selvbestemt abort i Norge fram til uke tolv. Deretter må abort godkjennes i nemnd fram til uke 18. Etter uke 18 må det særskilte medisinske grunner til for å få godkjent abort.

Nemndene er problemet

– Når du ser tre unge menn diskutere alle premisser i et spørsmål som utelukkende må være en kvinnes valg, så sier det noe med hvor debatten har sitt utspring. Er det ut fra reelle utfordringer i kvinners hverdag, eller er det i tankespinnet til Unge Venstre, spør Bergstø retorisk.

En langt mer reell utfordring i kvinners hverdag, er abortnemndene, mener SV.

– Det er dypt problematisk at kvinner må innom en nemnd for å få gjennomført en abort etter uke tolv, sier hun.

Bergstø erkjenner at det kan finnes gode og ivaretakende nemnder, og at de fleste kvinner uansett får ja.

– Men det kan oppfattes som en overprøvelse av noe som bør være kvinners eget valg, retten til å bestemme over egen kropp, sier hun.

Bergstø viser til at det finnes eksempler på at nemnder gjør ulike vurderinger ut fra hvor kvinner bor, om det er på Sørlandet eller i Nord-Norge. Bergstø viser til Sverige. Der har kvinner rett til selvbestemmelse fram til uke 18. Likevel tar 55 prosent abort før uke sju og 94 prosent før uke tolv.

– Krevende abortinngrep

SV har i lang tid gått for 16 uker selvbestemmelse. Ap står fast på tolv uker, mens Rødt har gått for 18 uker.

– Hvorfor mener du det er galt å utvide til 24. uke?

– Dette er en nøktern helhetsvurdering. Vi lytter til fagfolks vurderinger sammen med kravene fra kvinnebevegelsen. Det vil alltid være etiske refleksjoner knyttet til hvor grensa for selvbestemt abort skal gå.

– Hvilke etiske refleksjoner?

– Det må fagfolk gi tydelig uttrykk for, hvilke dilemmaer de opplever ved utførelse av abort. Det vil være et langt mer krevende inngrep, også for kvinner, å utføre en abort som ligger tett opp mot grensa for når man forsøker å redde liv, sier Bergstø.

Jordmorforeningen og andre fagmiljøer er skeptiske til å heve grensa, ifølge kvinnepolitisk leder i SV Åshild Pettersen.

– Det er medisinske og helsemessige hensyn for den som skal ta aborten, som må vektlegges, sier hun.

Pettersen mener nemndene forsterker sosial ulikhet.

– Når nemndene nå er enda mer sentralisert, får noen lang reisevei. Bare det kan være komplisert nok for dem som er i en vanskelig livssituasjon, så vanskelig at de ser seg nødt til å utføre abort sent i svangerskapet, sier hun.

Skjøre rettigheter

Bakgrunnen for en abort og håpet om å redde et prematurt født liv, kan handle om helt ulike livssituasjoner som gjør det lite sammenlignbart, mener partikollega Bergstø.

– Det kan være forhold som gjør abort aktuelt på et senere tidspunkt enn 16 uker, men det politiske spørsmålet må være hvor grensen for selvbestemt abort skal gå og hvilken status nemndene skal ha.

At kampen for dagens abortlov har kostet dyrt, og at rettighetene er truet mange steder, som i Polen og USA, må ikke glemmes, mener SV-politikerne.

– Det er skjøre rettigheter. Jeg vil trå varsomt med å kaste alle kortene opp i lufta og begynne på nytt. Dette er en lov det er bred enighet om, som har gitt kvinner trygghet og valgfrihet, sier Pettersen.

emmat@klassekampen.no

UNDERSAK

Kommunelege: Man må velge sine kamper

Flere på venstresida kritiserer liberaliseringsiveren.

– Jeg blir oppgitt over at dette kjøres fram som en viktig sak. Man må velge sine kamper. Dette gjelder så få, sier Elisabeth Swensen, kommunelege i Telemark og spaltist i Klassekampen.

For de som har overskredet tolvukersfristen, er sykehusene imøtekommende, påpeker hun.

– Det er fryktelig å få vite at noe er galt med barnet etter uke tolv, og en forferdelig avgjørelse å ta. Det er det store anliggende. I løpet av 37 år som lege har jeg aldri møtt kvinner som er blitt nektet abort på det grunnlaget, sier Swensen.

Å foreslå selvbestemt abort fram til uke 24 kan gi abortmotstanderne vann på mølla, mener Margit Steinholt, gynekolog og kommunestyrerepresentant for Rødt i Alstahaug.

– De mørkeste kreftene gnir seg i hendene. De venter på et påskudd for å angripe hele retten, sier hun.

Sosialister bør ikke kimse av de etiske problemstillingene, mener Steinholt.

– I uke 24 er det som en fødsel. Helsepersonell kan oppleve det veldig vanskelig å legge bort unger som nesten er levedyktige. Det kan føre til at reservasjonsretten blir brukt mer.

Ved selvbestemt abort opp mot 24 uker kan seleksjonsaborter bli vanligere, mener Rødt-politikeren.

– I India og Kina får rike mennesker utført senaborter for å kvitte seg med jenter. Det må vi ha en viss årvåkenhet med, uten at en må bli beskyldt for å være lite liberal, sier Steinholt.