Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180907/ARTICLE/180909977

Abortdebatt

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Fredag 7. september 2018

Seksjon: Lederen

• De siste ukene har debatten om abort fått et noe overraskende oppsving, etter at lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, fremmet forslag til ungdomsorganisasjonens landsmøte i oktober om å utvide grensa for selvbestemt abort til 24 uker. Han tar også sikte på å løfte spørsmålet på Venstres landsmøte neste vår. Unge Venstre er ikke det eneste ungdomspartiet som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Samtlige ungdomspartier utenom KrFU og Unge Høyre vil skrote abortnemndordningen, og Rød Ungdom vil på sin side utvide grensa til 22 uker.

• Endringsforslagene kommer ikke fra abortsøkende kvinner, og de kommer heller ikke fra et helsevesen som roper varsko. Tvert imot ser abortloven ut til å fungere godt. Så godt som alle kvinner som søker abort, får det. De siste årene har aborttallene vært historisk lave, og de faller, ifølge Folkehelseinstituttet. De aller fleste aborter blir utført før uke ni, og nesten 96 prosent av alle svangerskapsavbrudd er selvbestemte. De som seinere søker om abort hos en nemnd, får i all hovedsak ja. Det kan tale for at nemndbehandlingen er overflødig, selv om det i dag ikke fins noen klagestorm på vurderingene og behandlingen i abortnemndene.

• Hva er så den nye debatten et uttrykk for? Lederen for Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, sa til Klassekampen onsdag at «De fleste kommer til å våkne og se at nemndene er et gufs fra fortida». Rød Ungdom-lederen kalte abort et «generasjonsspørsmål» og begrunnet påstanden med at «de fleste unge jeg er i kontakt med, er veldig liberale og progressive». De to peker på en trend: en liberal vind som blåser over ungdomspartiene. Også i rusdebatten er ungdommen mer liberale enn moderpartiene. Så kan man undres på om det betyr at lovgiving på disse feltene vil liberaliseres i takt med at dagens unge vokser inn i posisjoner. Men utspillene kan også modereres av livet selv. De etiske debattene kan framstå enkle så lenge et svangerskap bare er en fjern mulighet. Endring av en velfungerende abortlov må imidlertid forankres i den virkelige verden. Hvis ikke kan lovens legitimitet bli svekket.