Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180906/ARTICLE/180909982

LO ut mot nulltimerskontrakter på flyplass:

Vil ha færre ringevakter

Av Pål Hellesnes

Publiseringsdato: Torsdag 6. september 2018

Seksjon: Innenriks

OFFENSIV: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik (til venstre) besøkte Gardermoen tirsdag, og møtte representanter for de ansatte. 8FOTO: LINDA REINHOLDTSEN, LO

OMFATTENDE: På Gardermoen har mer enn 1000 arbeidere nulltimerskontrakter. Nå ber fagforeningene Avinor og regjeringen rydde opp.

Arbeidsliv

Oslo Lufthavn er en av Norges største arbeidsplasser med 15.000 ansatte. Men svært mange av dem har en svært usikker jobbhverdag.

– Vi har belegg for å hevde at det er minst 1000 som jobber på nulltimerskontrakter på Gardermoen, men frykter at det kan være så mange som 1600, sier Gunnar Holm, leder av Flyarbeidernes forening.

Nulltimerskontrakter er arbeidskontrakter der man ikke har noen garantert arbeidstid eller inntekt, og kalles gjerne tilkallingsvikarer. De som jobber på nulltimerskontraktene, jobber med bagasjehåndtering, passasjerservice og støttetjenester, i butikker og på restauranter og flyplassen.

Nå reagerer LO. Nestleder Peggy Hessen Følsvik synes tallet på nulltimerskontrakter er sjokkerende.

– Det er et altfor høyt tall. I tillegg kommer alle dem som jobber deltid, som vi også veit er utbredt. Vi mener det burde gjøres en innsats for å rydde opp, sier hun til Klassekampen.

FAKTA

Gardermoen:

• Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges hovedflyplass og har vært i drift siden 1998.

• I 2015 hadde flyplassen 24,6 millioner reisende. Kapasiteten er på 32 millioner passasjerer på et år.

• 15.000 personer jobber på Gardermoen fordelt på over 100 ulike selskaper.

Kilde: Avinor, Wikipedia

Ny kampanje

Tirsdag besøkte en rekke LO-topper flyplassen som ledd i LOs såkalte serviceprosjekt, som tar sikte på å øke organisasjonsgraden i serviceyrkene. Ifølge Romerikes Blad har LO-offensiven ført til flere fagorganiserte på Gardermoen, ikke minst i taxfreeselskapet Travel Retail Norway.

Blant dem som har tilkallingskontrakter, er det noen som bare jobber innimellom, men de fleste jobber regelmessig, og mange jobber tilsvarende fulltid, ifølge fagforeningens undersøkelser. Det er et særnorsk fenomen at det er såpass stort omfang på flyplassene.

– Dette er ikke vanlig på lufthavner i resten av Europa. Tillitsvalgte jeg møter fra andre land, rister på hodet over at det er slik her, sier Holm.

– Hva er årsaken?

– En av årsakene er at det etter innføring av anbudsregimet og konkurranseutsetting av bakketjenester på slutten av 1990-tallet har utviklet seg en unaturlig lav prising av fly- og bagasjehåndteringstjenester på norske lufthavner. Flyreiser er blitt ekstremt billige, og arbeidsgiverne ønsker å holde faste kostnader lavest mulig og heller ha høyere fleksible kostnader. Resultatene er et stadig tøffere arbeidsmiljø med større press på lønns- og arbeidsvilkår, hyppigere bruk av tilkallingsvikarer, og økt arbeidsbelastning på den enkelte ansatte.

Ønsker strengere styring

Ifølge Holm kunne situasjonen vært annerledes om myndighetene hadde vært strengere.

– EUs «handlingsdirektiv» påla konkurranseutsetting av bakketjenester. Men det åpner for nasjonale reguleringer og krav til bakketjenesteleverandørene. Norske myndigheter og Samferdselsdepartementet har dessverre ikke tatt i bruk muligheten til å regulere bakketjenestene på lufthavnene slik de har mulighet til, sier han.

Holm forteller at det er utfordrende for fagbevegelsen å få bedret situasjonen for dem som går på slike kontrakter.

– Vi har ikke direkte støtte i lovverket for å kreve dem fast ansatt. Vi har bestemmelser som sier at om man er deltidsansatt og jobber mer enn stillingen tilsier, kan man kreve stilling ut fra reell arbeidet tid gjennom en tolvmåneders periode. Men tilkallingsvikarer har ingen fast ansettelse i bunn, dermed kan vi ikke stille slike krav på dette grunnlaget.

Omfanget av tilkallings­vikarer kan også få sikkerhetsmessige konsekvenser, påpeker han.

– En tilkallingsvikar vil kunne kvie seg for å rapportere hendelser, skader eller uhell i egen arbeidssituasjon av frykt for ikke å bli kontaktet igjen og derav miste sitt inntektsgrunnlag.

Avinor må ta grep

Peggy Hessen Følsvik sier de tok opp problematikken med Avinor, som eier og drifter flyplassen.

– De har en rolle å spille, selv om de ikke er arbeidsgivere. De eier flyplassen og står for anbud når det gjelder for eksempel sikkerhetspersonale, og leier ut fasiliteter til selskapene. Vi mener de bør bli med på en dugnad for å få gjort noe med det. De var villige til å diskutere det videre, sier hun.

Overfor Klassekampen oppgir kommunikasjonssjef i Avinor for Oslo lufthavn Gardermoen Joachim Westher Andersen at de ikke har full oversikt over andelen tilkallingsvikarer ved bedriftene på Gardermoen.

«Men vårt inntrykk er at bruken av tilkallingsvikarer har vært på et akseptabelt nivå», skriver han i en e-post.

«Det viktigste er imidlertid at håndteringen av tilkallingsvikarer er innenfor lover og regler og at vi fortsetter å ha en god dialog med fagforeningene og andre samarbeidspartnere.»

paalh@klassekampen.no