Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180904/ARTICLE/180909987

Velferd

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Tirsdag 4. september 2018

Seksjon: Lederen

• «Alle partier har forsøkt å legge beslag på sosialdemokratiets historie. Alle bortsett fra sosial­demokratene selv.» Dette er diagnosen satt av kulturredaktør i den svenske avisa Aftonbladet Åsa Linderborg på den retoriske nyorienteringen i svensk politikk. Hun viser til hvordan høyrepartiet Moderaterna vant to påfølgende valg i 2006 og 2010 på å profilere partiet som «det nye arbeiderpartiet». I år er det innvandringsmotstanderne i Sverigedemokraterna som kaller seg det nye arbeiderpartiet. Ikke nok med det: Partiet har i årets valgkamp også lansert seg selv som ivaretakere av folkhemmet, et ord de har lånt fra mellomkrigsårenes sosialdemokrater.

• En reportasje i Dagsavisen i helga synliggjør sosialdemokratenes problem. Selv om velgerne setter helse og skole på topp når de blir bedt om å rangere valgkampens viktigste saker, dreier innspurten seg i all hovedsak om innvandring. Årsaken til det er først og fremst Sverigedemokraternas enorme framgang, men også at Socialdemokraterna ikke går til valg på å gjennomføre større endringer innen helsevesenet og i skolen. På sine fire år i regjering har partiet ikke klart å reversere de kraftige velferdskuttene fra Fredrik Reinfeldts dager. Fortsatt koster det vanlige svensker dyrt å bli syke, og privatiseringen av helsevesenet har fortsatt. Ikke minst har privatiseringen i det svenske skolesystemet ført til etableringen av A- og B-skoler, særlig i storbyene. Skolen er ikke lenger samfunnets virkemiddel for hindre segregering, men snarere stedet der den forsterkes.

• De svenske privatskolene er fullfinansiert av staten, men har lov til å ta ut utbytte. I stedet for å endre skolesystemet har svenske sosialdemokrater foreslått å begrense utbyttemulig­hetene, uten å få gjennomslag så langt. Utbytte er likevel ikke alt. Fellesskolen er selve kjernen i den nordiske modellen, fordi den sier at alle skal få samme muligheter, uansett bakgrunn. I årets valgkamp har de svenske sosialdemokratene likevel forsvart friskolene og det frie skolevalget. Men når partiet mister eierskap til den svenske velferdsstaten, står andre klare til å ta over.