Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180903/ARTICLE/180909993

Arbeiderpartiet mener regjeringen må på banen i Aleris-saken og ta stilling til regelverket:

Ber om Aleris-granskning

Av Jo Røed Skårderud og Frida Holsten Gullestad, Trondheim

Publiseringsdato: Mandag 3. september 2018

Seksjon: Innenriks

KRITISK: Nestleder i Arbeiderpartiet Hadija Tajik ber helseminister Bent Høie og arbeidsminister Anniken Hauglie om en granskning av Aleris Helse og bruken av konsulentbruk i helsetjenester. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

SVAR: Hadia Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag i helsesektoren og støtter kartlegging av konsulentbruk i omsorgsbransjen.

ALERIS- Søksmålet

– Vi har et konkret eksempel som omhandler ganske store summer. Nå må vi få klarhet i om det systematisk betales for store summer til Aleris i resten av helsenorge, sier Hadija Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

Hun reagerer etter at Bergens Tidende (BT) onsdag avdekket at Aleris Helse angivelig skal ha tjent 200 millioner krner siden 2010 på å selge øyebehandling til Helse Sør-Øst til, seks ganger prisnivået i det offentlige.

I dag sender hun spørsmål til Stortinget hvor hun ber helseminister Bent Høie (H) granske prisnivået på alle kjøp fra Aleris Helse. Samtidig ber hun arbeidsministeren avklare regjeringens syn på konsulentbruk i omsorgstjenester, som søsterselskapet Aleris Ungplan har fått hard kritikk for.

FAKTA

Aleris-saken:

• Aleris er et av de største skandinaviske velferdskonsernene, med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

• 26 konsulenter i Aleris Ungplan har gått til sak fordi de mener de urettmessig har vært leid inn som konsulenter.

• Onsdag avdekket Bergens Tidende at søsterselskapet Aleris Helse skal ha tjent store penger på å selge dyr øyebehandling til helse Sør-Øst.

En sak ble til to

Aleris-saken omfattet i utgangspunktet Aleris Ungplan som driver institusjoner innen blant annet barnevern og psykisk omsorg. 26 ansatte har gått til søksmål med hjelp fra Fagforbundet.

De mener at Ungplan har tjent store penger på å leie dem inn som konsulenter, mens de i realiteten har vært fast ansatte. Onsdag ble Aleris Helse, som selger private helsetjenester, dratt inn i saken etter BTs avsløring.

– Kommersielle aktører skal jo tjene penger. Har Aleris Helse gjort noe galt?

– Selv om noe ikke er juridisk galt, kan det være moralsk galt. Da er det en politisk oppgave å ta tak i et regelverk som tillater at kommersielle aktører opptrer på denne måten, sier Tajik.

I tillegg til en granskning av helseutgiftene mener hun det haster å få klarhet i arbeidsminister Anniken Hauglies (H)syn på konsulentbruken Aleris Ungplan har blitt kritisert for.

– I første omgang må hun ta politisk stilling til om det er akseptabelt. Hvis hun er enig med Ap i at det ikke er en ønskelig utvikling, må hun ta tak i det, sier Tajik.

Hauglie har avvist et initiativ fra SV om å granske omfanget av konsulentbruk i Aleris og omsorgsbransjen.

– Det vil jeg si er svært uklokt. For enkelte aktører har kreativiteten ingen grenser når det gjelder å maksimere profitt. Vi må ta de initiativene som er nødvendig for å sikre at både ansatte og pasientene får det de har krav på, sier Tajik.

Hun viser til at den største aktøren i attføringbransjen, Din Utvikling, nylig måtte ansette konsulentene sine etter at en juridisk vurdering fant bruken deres ulovlig.

– Har ikke fakta

Aleris Ungplan og Aleris Helse er juridisk forskjellige selskap og vil kommentere Tajiks utspill hver for seg.

«Det er veldig synd at hun verken har satt seg inn i saken, eller prøvd å gå til kilden, som er oss, for å undersøke om påstandene fra Fagforbundet stemmer», skriver Erik Sandøy, direktør i Aleris Ungplan i en e-post til Klassekampen.

«Faktum er at Aleris Ungplan har redusert bruken av selvstendig næringsdrivende konsulenter innen psykisk omsorg med over 50 prosent det siste året. Utviklingen hos oss, og så vidt vi vet også forøvrig i denne delen av bransjen, er at det blir mindre selvstendige næringsdrivende. Dette kan vi dokumentere både gjennom anbudene vi deltar i, og vår egen policy og minkende bruk av selvstendig næringsdrivende. Dette er Fagforbundet orientert om, på samme måte som myndighetene som vi har samarbeidet med om dette i flere år. Dette kunne Tajik lett ha funnet ut om hun hadde prøvd», skriver Sandøy.

Han mener Tajik spiller hasard med velferdsstaten.

«En av de største truslene mot fremtidens velferdssamfunn er venstresidens ensidige politikk om å utelukke de private leverandørene innen velferdstjenester. Det vil bety mindre mangfold og innovasjon i tjenestene, og dramatisk redusere valgmulighetene i tjenestene som er viktig om brukerstyring skal ha noen reell verdi», skriver Sandøy.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

UNDERSAK

– Billig og bra

Helseminister Bent Høie (H) svarer ikke på kravet om en granskning av Aleris Helse, men peker på helseregionene.

«Det er viktig at helseregionene har gode anbudsprosesser og kontrollerer oppfølgingen av avtalene med private», skriver han til Klassekampen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer ikke om sitt syn på konsulenter, men mener regjeringen gjør sitt for å trygge arbeidsvilkår.

«Regjeringen jobber kontinuerlig for å sikre ryddige lønns- og arbeidsvilkår i alle yrker og bransjer, og har tatt og vil ta flere grep for å sikre det. Lovbrudd er selvsagt ikke akseptabelt», skriver hun og understreker at flere forskningsprosjekter på tilknytning i arbeidslivet er på vei.

Mia Grundstrøm, administrerende direktør i Aleris Helse svarer på kritikken med å peke på at anbud gir billigere tjenester.

«Aleris Helse har leverandørkontrakter med samtlige regionale helseforetak, det er avtaler som vi har vunnet i konkurranse med andre leverandører og som er tildelt oss etter en evaluering av pris og kvalitet», skriver hun.

Grundstrøm viser til en rapport fra Helsedepartementet som viser at anbud gir mellom 40 og 50 prosent billigere helsetjenester. Hun forteller at kontrakter med helseforetak utgjør en synkende andel av deres inntekter.