Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180901/ARTICLE/180909995

Reparasjon

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Lørdag 1. september 2018

Seksjon: Lederen

• Regionreformen er en hodepine for Solberg-regjeringen, men også for Ap, som har fylkespolitikere som er dypt engasjert på begge sider av konflikten. En av de mest profilerte tilhengerne av reformen er Tore O. Sandvik, som er fylkesordfører i det nye sammenslåtte Trøndelagsfylket. Her har sammenslåingen en naturlig begrunnelse, og den er relativt godt forankret. Sandvik er nå livredd for at reformen skal gå i stå, og oppgavene som skal tilføres de nye fylkene, ikke blir noe av. Sandvik erkjenner at regjeringen har gjort et dårlig håndverk, ikke minst fordi man ikke har diskutert hvilke nye oppgaver fylkene skal få, før man avgjorde strukturen, men til Aftenposten sier han at Ap nå må bidra til å reparere regionreformen.

• Spørsmålet er hva som ligger i å reparere regionreformen. Slik det ligger an nå, er det relativt stor oppslutning om reformen i de nye fylkene i Trøndelag og Agder, men også Innlandet og flere andre er relativt bredt forankret. I Finnmark er motstanden derimot massiv, og kommunalminister Monica Mæland (H) har sendt regionreformen tilbake til Stortinget fordi hun ikke har tilstrekkelig mandat til å gjennomføre tvangssammenslåingen. Dette har fått politikere i Østfold, Buskerud og Akershus til å røre på seg. Det nye Viken-fylket er svært upopulært, og alle de tre fylkestingene har gått imot. Aps gruppe­leder i Akershus, Tonje Brenna, sier nå at også Viken må skrinlegges.

• I Ap er det nå en viss optimisme etter den siste tidas framgang på meningsmålingene. Striden om regionreformen kan likevel skape nye uforsonlige konflikter i partiet. Når Sandvik tar til orde for å redde reformen, er det vanskelig å se for seg uten at planene om å opprette det nye gigantfylket Viken med 1,3 millioner innbyggere også revurderes. Alle de tre fylkene er hver for seg mer enn store nok til å ta nye oppgaver som er forespeilet i regionreformen. For Ap og flere andre partier er det likevel helt avgjørende at det stopper der. Hit, men ikke lenger. Likevel er det beste budet på «å reparere regionreformen» i dag å la Finnmark forbli et eget fylke og skrinlegge planene om gigantfylket Viken.