Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180831/ARTICLE/180839992

Fastpris

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 31. august 2018

Seksjon: Lederen

• Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil utvide fastprisordningen for bøker til å gjelde ett år fra utgivelsesdato. Forslaget blir møtt med jubel fra forfatterne, skrev Klassekampen denne uka. Men en som ikke jubler, er Aftenpostens kommentator Joacim Lund, som i stedet mener dette vil gi et dårligere tilbud til leserne. Hvor han har dette fra, går ikke helt fram av teksten. Aftenposten-kommentatoren skriver en masse om fallende boksalg og om hvor viktig e-bøker og lydbøker er, men uten at dette på noen logisk måte knyttes til forslaget om å utvide fastprisperioden. Lund virker sur og gretten på hele den norske bokbransjen, som han synes er både gammeldags og treig, men uten å komme med særlige konkrete forslag – annet enn at bransjen «ikke kan la være å digitalisere», som om det var spørsmålet.

• Fastpris på bøker betyr at forlagene for en viss periode bestemmer utsalgssalgsprisen, ikke bokhandelkjedene eller andre distributører, som for eksempel Amazon eller Apple. Det bidrar for en begrenset periode til å begrense distribusjonsleddets makt til fordel for innholdsprodusentene, som i denne sammenhengen er forlagene og forfatterne. Forfatternes royaltyinntekter er også knyttet til fastprissystemet. Faste priser på bøker betyr heller ikke at prisene verken er høye eller lave – slik mange synes å tro – de er bare faste i ett år. Det er også stor grad av enighet om at dette bidrar til å sikre bredde og kvalitet i utgivelsene, mens hard priskonkurranse fører til større konsentrasjon om bestselgerne.

• Lesere er opptatt av pris, men i like stor grad av bredde og kvalitet. Det er heller ikke bare forleggere og forfattere som er for en fastprisperiode, men også mange bokhandlere. De aller største kjedene kan presse gjennom store rabatter fordi de kjøper inn store volum, men det rammer mindre bokhandlere som ikke har samme markedsmakt. Å utvide fastprisordningen vil derfor være et lite, men viktig bidrag til å opprette et bredt tilbud av kvalitetslitteratur, samtidig som det er en byggestein i det langsiktige arbeidet for å sikre at mest mulig av pengene vi bruker på kultur skal gå tilbake til kulturprodusentene.