Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180830/ARTICLE/180839999

Aleris

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Torsdag 30. august 2018

Seksjon: Lederen

• For et par uker siden anmeldte Fagforbundets den privateide helse- og omsorgsgiganten Aleris til Økokrim for grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser. Søksmålet dreier seg om bruken av såkalte konsulenter, det vil si personer Aleris ikke har ansatt, men i stedet inngått avtaler med som selvstendig næringsrivende. Disse står likevel for ordinær drift av omsorgsinstitusjonene, men ettersom de ikke er ansatt, omfattes de ikke av arbeids­miljøloven. Flere har godtatt denne ordningen fordi den gjør det mulig å arbeide svært lange vakter og mange dager i strekk. Slik kunne lønningene bli høyere enn om arbeidsmiljøløvens krav til hviletid slo inn. Fagforbundet mener selskapet på sin side har spart penger på overtid, sykelønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. Slik kan Aleris levere rimeligere anbud enn konkurrenter med fast ansatte.

• Ekstra bekymringsfullt er det å se at Aleris’ bruk av selvstendig næringsdrivende har tiltatt under radaren til arbeidslivets parter. Tillitsvalgte i Aleris forteller til fagbladet Fontene at de knapt visste om praksisen, ettersom fagforeningene ikke har kontakt med folk som ikke er ansatt. Flere av omsorgstiltakene Aleris drifter er dessuten små og spredte med lite innsyn for tillitsvalgte. Den større skandalen i denne saken ligger i kommunens ansvar. Det er norske kommuner som har hyret Aleris for å drifte omsorgs­institusjoner og dermed bidratt til oppblomstring av et arbeidsliv på utsiden av etablerte regler.

• Lønningene til både ansatte og konsulenter i Aleris kommer fra våre skattepenger. Derfor er det svært positivt at byrådsleder i Oslo Raymond Johansen vil be kommunens advokater se om det er grunn til å si opp kontraktene med Aleris. Arbeidsforhold må også bli del av vurderingen i framtidige anbudsrunder. Vi håper saken også blir en vekker for politikere når de i framtida vurderer å konkurranseutsette samfunnets kjerneoppgaver. Anbudskonkurranser kan kanskje få kostnadene ned for den enkelte kommune, men den totale pris­lappen for samfunnet vårt kan vise seg å bli langt høyere.