Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180829/ARTICLE/180829957

Ny EU-kurs

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Onsdag 29. august 2018

Seksjon: Lederen

• Vänsterpartiet ligger godt an foran innspurten av den svenske valgkampen. I målinger får partiet fra åtte til over ni prosent. Det kan ligge an til at partiet får sitt beste resultat på 20 år. I 1998 fikk Vänsterpartiet 12 prosent, som igjen var det beste siden 1944, da daværende Sveriges kommunistiske parti (SKP) oppnådde 10,3 prosent. Vänsterpartiet er søsterpartiet til SV i Norge, og de to partiene er relativt like både i profil og politikk. En forskjell er likevel holdningen til EU, selv om det ikke ser slik ut hvis man leser partienes programmer. I Vänsterpartiets program står det at det arbeider for at Sverige skal forlate EU, og partiet er mot en utvikling i føderalistisk retning og vil føre makt tilbake til medlemslandene. Det er også motstander av euroen, og i en uttalelse med danske og finske søsterpartier heter det at utfallet av den britiske folkeavstemningen om EU må respekteres, og partiene ber alle andre om å gjøre det samme.

• Spørsmålet om medlemskap i EU står i liten grad på den politiske dagsordenen i Sverige. Flertallet av Vänsterpartiets velgere er faktisk for medlemskap i noen målinger. Det gjør at partiet ikke har stilt noe krav om ny folkeavstemning om EU i denne perioden. Det kan det være gode argumenter for, så lenge opinionen er som den er. Torsdag i forrige uke gikk imidlertid Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, betydelig lenger i en partilederutspørring på svensk tv. På spørsmål om hvordan partiet ville stille seg hvis det ble en folkeavstemning om EU-medlemskap, endte ordvekslingen med at Sjöstedt svarte at han og Vänsterpartiet ville stemme for fortsatt medlemskap hvis det var Sverigedemokraterna som foreslo og fikk flertall for en folkeavstemning. Hvis dette er partiets linje, og alt tyder på at det er det, betyr det at Vänsterpartiet er villig til å se bort fra sitt mål om at Sverige skal forlate EU fordi Sverigedemokraterna mener det samme. Det kan se ut som om Vänsterpartiet på denne måten er villig til å gi bort den svenske EU-motstanden til høyrepopulistiske strømninger. Da vil i tilfelle Sverigedemokraterna ha lyktes, ikke bare med å ha endret andre partiers syn på innvandring, men også på EU-medlemskap.