Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180828/ARTICLE/180829960

Nye allianser

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Tirsdag 28. august 2018

Seksjon: Lederen

• Storbritannias utmelding av EU vil endre allianseforholdene innad i unionen. Særlig dramatisk er det for Danmark som mister sin viktigste allierte. Den danske nettavisen Altinget forteller at utenriksminister Anders Samuelsen nå reiser Europa rundt for å finne nye partnere. Tenketanken European Council on Foreign Relations har undersøkt hvordan landene finner sammen for å påvirke EUs politikk. 700 embetsmenn, diplomater og forskere i nøkkelposter er blitt spurt om hvilke fem land de har størst interessefellesskap med, hvem de oftest kontakter og hvem som er mest lydhøre. Her kommer det fram at Tyskland har svært mye kontakt og sammenfallende interesser og synspunkter med Frankrike, men også med Nederland. Andre sterke partnerskap i EU er Polen og Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, og Sverige og Finland. Danske embetsmenn vender seg relativt ofte til Sverige, men svenskene samarbeider tettere med finner og baltere. På spørsmål om hvem som er mest lydhøre, plasserer svenskene Danmark først på en femteplass, etter Finland, Tyskland, Nederland og Estland. Danmark er for øvrig ikke det eneste landet i EU i som ikke har opplagte partnere. Det samme gjelder for eksempel Østerrike, Romania, Bulgaria, Kroatia og Slovenia.

• Aftenposten skrev i juni i år om et notat skrevet av Caroline de Gruyter for tankesmia Carnegie, der det hevdes at den nye maktbalansen etter brexit kan gå utover de små landene nord. De som har tilhørt «den nordiske blokken» i EU, har vært Irland, Storbritannia, Nederland, de nordiske landene og Baltikum. De har vært skeptiske til Frankrikes president Emmanuel Macrons ønske om et tettere eurosonesamarbeid og egen finansminister, og de advarer Tyskland og Angela Merkel mot å gi etter for de franske kravene. Den nordlige blokken har hatt 22,5 prosent av stemmene i EU-rådet, men etter brexit vil den bare ha 11,1 prosent. Maktbalansen i EUs vil endres av Storbritannias utmelding og kanskje styrke kreftene som ønsker mer makt til det overnasjonale nivået. Men her er det lite som er avklart, annet enn at mange land nå jobber hardt for å skaffe seg allierte.