Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180827/ARTICLE/180829965

I jakten på svar fra norske statsråder blir journalistene avspist med e-postsvar og svar som ikke er svar:

Får bare svar på e-post

Av Torbjørn Tumyr Nilsen

Publiseringsdato: Mandag 27. august 2018

Seksjon: Kultur og medier

SJELDENT SYN: Det blir stadig vanskeligere for mediene å få muntlige intervjuer med statsrådene, hevder journalister. Olje- og energidepartementet, her ved statsråd Terje Søviknes (Frp), pekes på som en versting. FOTO: TROND REIDAR TEIGEN, NTB SCANPIX

Hva gjør det med journalistikken når ministere gjemmer seg bak e-postsvar? – På grensa til et demokratisk problem, hevder redaktør.

media

Utilgjengelige statsråder, spørsmål som ikke besvares, og krav om e-postintervju. Kritisk politisk journalistikk er på visse områder og i enkeltsaker blitt vanskeligere, hevder journalister.

Lars Taraldsen, redaktør i Aust-Agder Blad, jobbet i en lengre periode for Teknisk Ukeblad. Her fulgte han norsk oljebransje tett. I et debattinnlegg på Medier24 uttrykte Taraldsen i forrige uke frustrasjon over hvordan man som journalist blir behandlet av spesielt Olje- og energidepartementet.

– Når vi jobbet kritisk med dette feltet, var det begrenset mulighet til å bedrive god journalistikk, utdyper Taraldsen til Klassekampen.

Han forteller om en praksis hvor kommunikasjonsavdelingen i Olje- og energidepartementet som hovedregel krevde kun skriftlige spørsmål, og ofte ga svar som ikke svarte på spørsmålene som var stilt. Det var heller ikke i praksis mulighet for oppfølgingsspørsmål – og det kunne gå uker før det kom svar.

– Jeg kan godt sende spørsmål på e-post, men det er ikke en god dynamisk måte å få svar på noe du lurer på. Det muntlige gir en helt annen mulighet for oppfølgingsspørsmål.

FAKTA

Kritikk av e-postsvar:

• Lars Taraldsen, redaktør i Aust-Agder Blad, er kritisk til departementenes praksis med e-postsvar til journalister.

• Som tidligere journalist i Teknisk Ukeblad dekket han oljebransjen tett. Han er derfor spesielt kritisk til Olje- og energidepartementet.

• Mads Rønning, leder av presselosjen på Stortinget, bekrefter at e-postsvar er et økende problem – spesielt i krevende saker.

Går heller utenom

Mats Rønning, leder av presse­losjen på Stortinget og mangeårig politisk journalist i NTB og nå Dagbladet, stiller seg bak mye av virkelighetsbeskrivelsen til Taraldsen.

– Spesielt i krevende saker med stor pågang fra mediene opplever vi at dette er en økende tendens, sier Rønning.

– Det tar lang tid å få svar, og når svaret først kommer, er det en tekst som er ferdigtygd av kommunikasjonsavdelingen og blir sendt likt ut til flere redaksjoner. Kollegaer opplever det samme. Slike svar gir i liten grad svar på spørsmålene våre.

Rønning understreker at den generelle tilgangen til politikere er høy i Norge, og at kommunikasjonsavdelingen ofte er viktige døråpnere for journalister. I vanskelige saker som den ferske Per Sandberg-saken eller Sylvi Listhaug-saken, hvor mediepresset er stort, bruker imidlertid Rønning og kollegaene ofte andre strategier.

– Vi er flere som i enkelt­saker heller prøver å gå utenom kommunikasjonsavdelingene og kontakter statsrådene eller statssekretærene direkte. Et annet tips er å møte opp der statsråden til enhver tid befinner seg. Men det er mest en luksus for oss i hovedstaden.

Verst for de små

Likevel er kritikken fra Taraldsen velplassert, mener Rønning, og da kanskje spesielt for journalister i mindre aviser og fagpressen.

– Fra presselosjen ser vi at mindre redaksjoner sliter mer enn de store med å få statsråden i tale. Det er problematisk. Jeg mistenker at det har å gjøre med prioriteringer og om statsråder som vil være mest mulig synlige.

– Hvordan tror du dette ser ut fra lesernes side?

– For den jevne leser tror jeg det er vanskelig å se. Jeg er blitt utfordret på dette tidligere og har nok landet på at vi må bli flinkere til å vise åpent hvordan kommunikasjonen med politikerne har vært. Det er relevant for hvordan man leser saken om Sylvi Listhaug – som er kjent for sine medie­strategier – om svarene er på e-post eller muntlig.

– Hva er verdien av et muntlig intervju?

– Det er alltid å foretrekke. Både fordi det gir anledning til oppfølging og fordi du kan overrumple intervjuobjektet. Du kan også med sikkerhet vite at dette komme fra statsrådens munn og ikke fra en betalt rådgiver.

– Demokratisk problem

Taraldsen forstår at et samlet medietrykk kan gjøre det vanskelig for statsråder å svare på alle mediehenvendelser.

– Jeg forstår at statsråden ikke kan stille opp hver eneste dag når en av landets journalister lurer på en ting. Men når du venter én uke på et svar, og det svaret du til slutt får, ikke svarer på det spørsmålet du har stilt, så blir premissene for nyhetsjournalistikk vanskelig. Det grenser opp mot et demokratisk problem.

Ole Berthelsen, kommunikasjonssjef i Olje- og energi­departementet, forklarer at det er flere grunner til at spørsmål på e-post foretrekkes. Det handler rent praktisk å få sortert ut hva spørsmålene handler om, og få dem videresendt til riktig avdeling. Men det handler også om tid.

– En statsråd har ikke tid til å svare muntlig på alle spørsmålene som kommer inn. Det tror jeg alle forstår.

– Kritikken fra både lederen i presselosjen og Taraldsen er at det i enkelte saker kommer svar som ikke egentlig er et svar. Hva tenker du om det?

– Jeg har forståelse for at svaret vi gir, ikke alltid er det journalisten vil ha. Det kan ha flere årsaker. Noen ganger skyldes det at saken ikke er ferdig behandlet hos oss. Andre ganger skal den til behandling i Stortinget.

– Jeg tror dessuten både lederen i presselosjen og Taraldsen vet veldig godt at det i enkelte saker er sterke politiske konfliktlinjer. Det er jo nettopp derfor pressen er interessert i dem. Da er det viktig at vi svarer presist.

Berthelsen innrømmer likevel at ventetida på svar ofte kan bli for lang.

– Dette jobber vi mye med for å forbedre. To ukers ventetid er altfor lenge, men heldigvis hører det til unntakene.

– Hva kan gjøres for å få en bedre praksis?

– Det er mye vi kan bli bedre på, men jeg mener også pressen bør gå i seg selv. De burde være flinkere til å bruke anledningene som finnes til å treffe statsråden. Han er nesten daglig ute på konferanser og liknende der han er fritt tilgjengelig.

Handler om makt

Heidi Fagna, stipendiat ved Høgskolen i Volda, skriver doktorgrad om intervjuteknikk. Hun mener praksisen med e-postintervjuer handler om et forsøk på å beholde makten.

– Å insistere på e-postinter­vju er et forsøk på å flytte makt fra intervjueren til intervjuobjektet. Spesielt i saker som omhandler politiske vurderinger er skriftlige svar et forsøk på å slippe unna, sier Fagna.

– Hva er fordelen med et muntlig intervju?

– Det er den umiddelbare menneskelige kontakten som oppstår i et intervju. Det blir bedre når begge følger den samme tråden, og man får muligheten til underveis å oppklare misforståelser og komme med oppfølgingsspørsmål. Av hensyn til lesere bør muntlige intervjuer prioriteres.

kultur@klassekampen.no