Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180825/ARTICLE/180829975

Bakstreversk

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Lørdag 25. august 2018

Seksjon: Lederen

• Ordfører i Eid kommune i Sogn og Fjordane, Alfred Bjørlo fra Venstre, tar et bredt oppgjør med den statlige sentraliseringspoli­tikken i Nationen denne uka. Han mener vi nå er inne i en tid med uante muligheter for norske ­distrikter, ikke minst som følge av digitalisering og utbygging av ­fibernett som gjør at tjenester, kunnskap og arbeidsplasser kan være til stede over hele landet. Vitale og framtidsrettede deler av norsk næringsliv er basert i distriktene, som verfts- og supplybedrifter, kraftintensiv industri, oppdrett, reiseliv, fiskeri og landbruk.

• En skulle kanskje tro at det er den teknologiske utviklingen og næringslivets «profittjag» som driver fram sentraliseringen, men det er snarere motsatt. Det er staten som nå er lokomotivet i sentrali­seringsreformene, som i sin tur rammer næringslivets vekstmuligheter i distriktene fordi offentlige tjenester forsvinner. Klassekampen besøkte i sommer Sandsøya på Søre Sunnmøre der hjørnesteins­bedriften Sandefisk, som leverer fersk fisk, levende hummer og frossen filet, nå kanskje må flytte fordi den lokale skolen kan bli lagt ned. Bedriften er avhengig av lokalt ansatte, og uten skole vil det bli vanskelig å skaffe arbeidskraft.

• Alfred Bjørlo opplever også vekst i næringslivet i Nordfjord, både innen elektro/energi, teknologi, reiseliv, fiskeri og marine næringer. Bedriftene rekrutterer og får tak i flinke folk, investerer i forskning, utvikling og teknologi og kobler seg på de beste kompetansemiljøene både i inn- og utland. Eid-­ordføreren forteller at kommunen omstiller seg i raskt tempo med et mål om å være et attraktivt sted å bo i framtida. Han mener det likevel mangler én brikke i dette puslespillet: staten. I stedet for å være medspiller kommer det på løpende bånd sentraliserende reformer som bygger ned kompetansemiljøer og trekker arbeidsplasser ut av distriktene. Statlig silotenkning undergraver det som kunne bli en gyllen tidsalder for norske distrikt, slår han fast. I dag har næringslivet alle muligheter til å blomstre over hele landet, men statens politikk kan snu den positive trenden. Det er bakstreversk.