Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180823/ARTICLE/180829984

Nedrustning

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Torsdag 23. august 2018

Seksjon: Lederen

• Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Sverre Lodgaard gikk i Dagsavisen nylig gjennom hva Donald Trump og Vladimir Putin faktisk snakket om på toppmøtet i Helsinki i sommer. På møtet la Putin fram et notat om rustningskontroll som nå er lekket ut. Lodgaard mener det kaster et interessant lys over de russiske prioriteringene. Nye våpen er i ferd med å utvikles, samtidig som tidligere nedrustningsavtaler står i fare for å falle ut. I Start-avtalen, som ble undertegnet i 2010, forpliktet USA og Russland seg til å redusere atomlagrene med en tredel. Hvis avtalen ikke forlenges, vil det for første gang siden 1972 ikke være noen avtale på dette området.

• Russlands mål er å restarte dialogen om rustningskontroll og nedrustning og forlenge Start-avtalen som går ut i 2021. Mer problematisk er INF-avtalen fra 1987, som forpliktet daværende Sovjet og USA til å fjerne en hel gruppe av mellomdistanseraketter med atomvåpen og forbød partene å skaffe seg nye. Russland hevder at rakettskjoldanleggene i Romania og Polen er et brudd på disse forpliktelsene, mens USA hevder russerne har testet og utplassert missiler som omfattes av avtalen. I notatet tar Kreml likevel til orde for å bekrefte forpliktelsene i avtalen. Russland vil også forby utplassering av våpen i det ytre rom og ønsker rådslagning mellom sivile og militære rådgivere for å redusere faren for krig, for eksempel ved feilvurdering eller teknisk feil.

• Det er viktig for verdensfreden at disse samtalene fortsetter, og at avtalene fornyes og forsterkes. Trump kunne sikkert ønske seg en spektakulær avtale med Putin, men på dette området – forholdet til Russland – er hans handlingsrom begrenset. Den pågående etterforskningen for samarbeid med Russland for å påvirke valgkampen gjør at han kan foreta seg lite overfor Moskva uten å bli beskyldt for å gå Putins ærend. Demokratene jobber også videre for å få Donald Trump stilt for riksrett, noe som fullstendig dominerer den politiske dagsordenen i USA. Derfor er det et åpent spørsmål om det er mulig å gjenopplive dialogen med Russland om rustningskontroll og nedrustning.