Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180822/ARTICLE/180829988

«A House to Die In» kan ikke bygges noe annet sted enn på Ekely vest i Oslo, hevder Snøhetta-sjefen:

«Huset kan ikke flyttes

Av Jonas Brække og Torbjørn Tumyr Nilsen

Publiseringsdato: Onsdag 22. august 2018

Seksjon: Kultur og medier

OPPGITT: Kjetil Trædal Thorsen i arkitektkontoret Snøhetta er oppgitt over at byrådspartiene i Oslo varsler at de vil stoppe dødshus-prosjektet før de har behandlet reguleringssøknaden. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Uten forvarsel knuser byrådspartiene i Oslo planene for Bjarne Melgaards «dødshus». – Et brudd med vanlige ­demokratiske prosesser, mener Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.

Arkitektur

Etter sju år med planlegging og en storm av protester gjorde arkitektkontoret Snøhetta seg klar til å sette første spadetak for Bjarne Melgaards kunstnerbolig på Kikkut­kollen vest i Oslo. Tidligere i år kom klarsignalet fra Byantikvaren; nå gjensto bare å få lokalpolitikernes velsignelse, i form av flertall for en reguleringssøknad for tomta.

Men mandag fikk initiativtakerne bak prosjektet seg en kalddusj, da Aftenposten kunne fortelle at de rødgrønne byrådspartiene er blitt enige om å stanse prosjektet før bystyret har fått reguleringssaken til formell behandling.

– Jeg vet ikke noe annet enn det jeg har lest i avisa. Vi har verken fått noen offentlig tilbakemelding eller sett noen form for referat av beslutningen som ligger til grunn for dette, sier Kjetil Trædal Thorsen, daglig leder for Snøhetta.

Han reagerer kraftig på den politiske prosessen som nå ser ut til å legge Melgaards visjon om en mausoleums­liknende privatbolig i grus.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette bryter med vanlig demokratisk saksbehandlingsprosess og kan heller ikke forstå hva som er bakgrunnen for at partiene velger å gjøre det på denne måten.

FAKTA

«A House to Die In»:

• Samarbeidsprosjekt mellom Snøhetta, Selvaag og kunstner Bjarne Melgaard.

• Planlagt oppført på Ekely i Oslo.

• Området ble delvis fredet av Riksantikvaren i 1997 på grunn av Edvard Munchs tilknytning til området.

• Både Byantikvaren og Riksantikvaren har godkjent prosjektet etter flere runder.

• Prosjektet ser nå imidlertid ut til å stoppes av et flertall i byrådet i Oslo, også Høyre vil stemme imot.

Uvanlig prosess

Bakgrunnen for den spesielle saksbehandlingen viser seg å være et frittstående forslag fra lederen av Frogner Frp, Camilla Wilhelmsen. Som nestleder i byutviklingskomiteen, hvor reguleringssaker blir behandlet, fremmet hun før sommeren et forslag om stanse planene for Melgaards og Snøhettas boligprosjekt.

Når forslaget kommer opp til votering i bystyret, blir de andre partiene også tvunget til å ta stilling, forklarer Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Normalt pleier vi ikke å ta stilling til slike reguleringsforslag før de kommer til realitetsbehandling i bystyret. Det er høyst uvanlig at noen i bystyret fremmer et slikt forslag.

Hun understreker at byrådet ikke har fattet noe vedtak i saken, men at det er medlemmene til Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne i byutviklingskomiteen som er blitt enige om å støtte Frps forslag.

– Snakker ikke byrådet med sine egne partikolleger i komiteene?

– Jo, vi snakker selvsagt sammen hele tida. Men det er ikke sånn at byrådet bestemmer over partiene i bystyret. Det er heller motsatt. Og her har det vært en prosess i partiene hvor man har landet på et forslag.

– Misforstått om arkitektur

Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta vil fortsatt sende inn reguleringssøknad til Oslo bystyre, selv om utfallet nå ser ut til å være gitt.

– Vi ønsker at alle sider av denne saken skal belyses, sier Thorsen.

I en felles uttalelse oppgir de rødgrønne partiene at de ønsker å ta hensyn til lokal­befolkningen og bevare det grønne friområdet. Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne oppfordrer samtidig utbyggerne om å finne en annen tomt for bygget.

Men det blir trolig ikke aktuelt, svarer arkitekten bak prosjektet.

– Det er en utbredt misforståelse om at arkitekturen ikke har noen iboende stedstilknytning. Hvis dette var et ferdighus, kunne vi ha flyttet det til en annen tomt. Men dette er tegnet for et bestemt sted og innpasset med ulike faktorer som himmelretning, utsikt og topografi, sier Thorsen.

Håper det blir realisert

Selv om utfallet ikke var gitt på forhånd, var det få tegn til at byrådet ville gå imot prosjektet. For to år siden uttrykte også kulturbyråd Rina Mariann Hansen støtte til prosjektet.

«Melgaards og Snøhettas prosjekt er veldig spennende og jeg håper det kan bli realisert», sa hun til Aftenposten.

– Jeg håper fortsatt det blir realisert! Men det er lokaliseringen i et friområde som er problemet. Jeg tror prosjektet er såpass sterkt, både arkitektonisk og idémessig, at det vil stå seg like bra hvis det blir lagt til et sted uten referanse til Munch og Ekely, sier Hansen nå.

Bjarne Melgaard ønsket ikke å stille til intervju i går.

kultur@klassekampen.no

UNDERSAK

Kunstnerkolleger støtter byrådet

Billedkunster Lotte Konow Lund er glad for at Ekely blir vernet, men håper Melgaard får bygge «A House to Die in» et annet sted.

– Jeg håper virkelig det blir bygget et annet sted, både for Melgaards og Snøhettas del. Jeg syntes vi skal si ja til slike eksepsjonelle prosjekter. Vi har ikke for mange slike. Men det er klart: Huset må ikke ligge på Ekely, sier hun.

Lund mener Melgaards dødshus kan bli en attraksjon og trekker fram Emanuel Vigelands mausoleum på Slemdal som ett av få norske referanseprosjekter.

– Jeg tror dette ville blitt veldig flott med en annen plassering. Det er en litt for interessant idé til at det ikke skal bli bygget. Kanskje en privatperson kan donere en tomt? foreslår hun.

Billedkunster Håkon Bleken støtter en kommende beslutning fra byrådet i Oslo.

– Et nei fra byrådet virker som en ålreit måte å løse det på. Jeg er glad for en slik avgjørelse.

– Hvorfor er dette en god beslutning?

– Fordi argumentene til dem som bor der, virker vettuge. Jeg er ikke godt kjent der, men fra det jeg har sett, virker dødshuset som et fremmed­element. Huset blir dermed et inngrep mot Munch i landskapet.

Også bildekunstner Marianne Heske støtter et nei til Melgaards dødshus på Ekely.

– Ekely tilhører bare Edvard Munch. Melgaard er en annen kunstner, og er hans kunstnerskap sterkt nok, kan han bygge et slikt hus hvor som helst ellers. Da kan det bli et nytt Ekely bare for Bjarne Melgaard og kan vise at han står for et selvstendig kunstnerskap.

– Hvorfor kan ikke Ekely også ha plass til Melgaard?

– Det blir bare veldig tilgjort å plassere seg oppå et annet kunstnerskap på denne måten. Det er ikke slik kunst fungerer. Munch døde alene der oppe på vinteren, det var ikke et spor i snøen av at noen hadde vært der. Man kan ikke lage show av det, sier Heske.