Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180811/ARTICLE/180819991

Legitimitet

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Lørdag 11. august 2018

Seksjon: Lederen

• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind Smith har påpekt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet under Monica Mælands (H) ledelse ikke kan overta prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark fordi selve stortingsvedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet. Inndelingsloven, som regulerer slike sammenslåinger, stiller som krav at forslaget må være utredet, og de berørte fylkene må få si sin mening. Da de borgerlige partiene på Stortinget fattet vedtaket i fjor, var det etter et benkeforslag fra Frp. Dermed hoppet man bukk både over utredning og høringsrunde. Hadde begge fylkene fått mulighet til å uttale seg på forhånd, kunne for eksempel den rådgivende folkeavstemningen i Finnmark ha vært avholdt før saken var avgjort.

• Både Sp og Rødt har nå varslet at Stortinget bør revurdere sammenslåingen, både fordi vedtaket ikke er gjort forskriftsmessig og fordi det er uklart om en statsråd har lovhjemmel til å fortsette sammenslåingsprosessen på det detalj­nivået som nå kreves. Slik situasjonen er nå, er det ikke tilstrekkelig politisk legitimitet bak den videre sammenslåingsprosessen. Norge er kjent for at innbyggerne har tillit til politikerne. De har historisk erfaring for at de folkevalgte tar hensyn til folkemeningen. I flere andre land er tilliten mellom innbyggerne og politikerne betydelig mindre. Her har folk erfart at uansett hva de mener, så endres ikke politikken. Det sterke tillitsforholdet mellom politikere og befolkningen i Norge gjør oss kanskje også mer motstandsdyktig overfor høyrepopulistiske strømninger. Men hvis folk tilstrekkelig mange ganger blir overkjørt, vil vi kunne få den samme utviklingen også her. Mæland bør nå sette prestisjen til side, ta signalene hun har fått fra vårt nordligste fylke og legge saken fram for Stortinget til ny, grundig behandling. Det vil være en lettelse for hele det politiske systemet og åpne opp for en lykkelig løsning med brei folkelig legitimitet.