Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180727/ARTICLE/180729971

Senterpartiet kan gå til høyresida i Trøndelag og Trondheim til valget 2019:

Trønder-Sp kan skifte beite

Av Kjetil Magne Sørenes og John Trygve Tollefsen

Publiseringsdato: Fredag 27. juli 2018

Seksjon: Politikk

Rød eller blå? Det er grønn side som gjelder for Senterpartiet i Trøndelag. Sp-politikerne i det nye storfylket venter på beilerne til etter valget. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

SKIFTE: Det viktigste for Senterpartiet i Trøndelag er å få fylkesordføreren, ikke hvem de samarbeider med. Det sier Ola Borten Moen (Sp).

SP

Trøndelag Senterpartis overordnede mål for det kommende fylkestingsvalget er å kapre kjedet som i dag henger rundt nakken til Arbeiderpartiets Tore O. Sandvik.

Fylkesleder Gunn Iversen Stokke utelukker ikke å gå til Høyre for å få det til.

– Vi er et sentrumsparti og samarbeider der vi får mest gjennomslag for politikken vår, sier hun til Klassekampen.

Sp-kilder Klassekampen har snakket med, utelukker heller ikke at Sp kan skifte side også i Trondheim bystyre, der Aps Rita Ottervik har vært ordfører siden 2003.

FAKTA

Trøndelag fylke:

• Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner ble vedtatt sammenslått våren 2016.

• Trøndelag fylke så dagens lys 1. januar 2018.

• I Nord-Trøndelag styrte Ap sammen med Høyre fram til sammenslåingsvedtaket var et faktum. Deretter gikk de i samarbeid med Sp.

• I Sør-Trøndelag har Sp og Ap samarbeidet i flere perioder.

• I nye Trøndelag fylkesting styrer Sp og Ap sammen med et klart flertall.

– Alle stiller seg bak

Nestleder Ola Borten Moe, som også leder valgkomiteen i Trøndelag Sp, omtaler utsiktene for et sideskifte på fylkestinget som «prematurt». Samtidig ser han det som ukontroversielt:

– Fylkeslederen har definert et mål for valgkampen som hele fylkeslaget stiller seg bak, å ta fylkesordføreren i Trøndelag. Noen annen naturlig målsetting for Sp i Trøndelag finnes ikke.

At målet om fylkesordføreren trumfer alt, forklarer han slik:

– Vi trenger posisjoner og makt for å få realisert vårt program og prosjekt, på samme vis som i politikken nasjonalt.

Pragmatisk partimann

Tidligere i sommer skrev Moe et minneord på sin egen Facebook-side om nylig avdøde Johan J. Jakobsen.

Her omtaler han den tidligere Sp-lederen som «en ekte representant for den situasjonsbestemte pragmatismen som preger Senterpartiet, ikke minst i Trøndelag».

Hyllesten fikk han for å ha bidratt til både å ta Senterpartiet inn og ut av regjering med Høyre.

– Hvordan står det til med den situasjonsbestemte pragmatismen i dag? Hvor lenge kan Sp sitte i opposisjon med Ap?

– Det enkle svaret på det er ‘inntil vi vinner et valg’. Men Senterpartiet er et resultat- og maktorientert parti, og vårt mål vil alltid være regjeringsmakt. Alltid. Vi vet at for å utøve betydelig innflytelse på samfunnsutviklingen, så må du sitte i førersetet.

– Det betyr at Sp ikke er tapt for Høyre for alltid?

– Vi har ingen planer om å gå til valg til sammen med Høyre eller starte en diskusjon om retningsvalg i Senterpartiet.

Kan lage budsjett med Frp

– Hvis Senterpartiet skifter side i Trøndelag, vil det ha noe å si for Sp nasjonalt?

– Nei. Jeg har ikke sans for at en legger for mye i det.

Sp-nestlederen har ikke voldsomt mye til overs for Klassekampens gjentatte spørsmål om samarbeid. Sps mål er at Klassekampen i framtidige sommerintervjuer skal spørre andre partier hvordan de har tenkte å forholde seg til Sp, sier Moe.

Likevel tenker nestlederen at det kan være «greit å rydde litt i begrepene», og starter med å gjenta at Rødt og Miljøpartiet De Grønne er helt uaktuelle som regjeringspartnere:

– Noen synes å tenke at et alternativ til dagens regjering må være en flertallsregjering, og at det er dette som har avstedkommet diskusjonen om samarbeid med Rødt og MDG. Det er åpenbart et feilspor. Husk på: Vi har bare hatt fire flertallsregjeringer i Norge etter krigen. Det normale er å styre Norge med utgangspunkt i en mindretalls­regjering, sier han.

– Hvis du må velge mellom Rødt og Frp?

– Ingen av dem det er aktuelt å sitte i regjering med. Utover det har jeg ikke behov for å rangere dem. Begge partier er det fullt mulig å samarbeide med fra sak til sak, og det bør vi forsette med.

– Og eventuelt gjøre opp budsjett med?

– Det er ikke noe i veien med å gjøre opp budsjett med noen partier på Stortinget.

politikk@klassekampen.no