Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180712/ARTICLE/180719989

Se hva som skjer når TV 2 blir allmennkringkaster:

TV 2 utelot kulturtilbud

Av Jonas Brække

Publiseringsdato: Torsdag 12. juli 2018

Seksjon: Kultur og medier

UBEKYMRET: Kanaldirektør Trygve Rønningen sier TV 2 innfrir departementets krav. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

TV 2 er ikke for­pliktet til å sende kultur-, vitenskaps- og minoritetsprogrammer når kanalen blir allmennkringkaster igjen.

Medier

Over sommeren får TV 2 trolig tilbake sin status som kommersiell allmennkringkaster.

Etter at kanalen ikke ville søke om en ny avtale i 2016, sa Stortinget seg villig til å legge 135 millioner kroner årlig i potten. Da fristen for den nye utlysningen gikk ut i fjor høst, tok TV 2 agnet, som eneste søker.

Pengene vil i hovedsak dekke TV 2s merkostnader med å opprettholde daglige nyhetssendinger fra Bergen, i konkurranse med NRK.

Men de som forventer at TV 2 med sitt oppdrag som allmennkringkaster skal trappe opp tilbudet innen kunst, kultur og musikk, vil bli skuffet.

I utlysningen fra Kultur­departementet ble søkerne bedt om å velge minimum fem av ti programkategorier for å sikre tilstrekkelig sjangermessig bredde. TV 2 krysset av for tre sjangere som kanalen allerede innfrir på så det monner: sport, underholdning og samfunnsprogram, minst 30 minutter i uka.

Av de smalere sjangerne ble kunst, kultur og musikk valgt bort, sammen med programmer for etniske minoriteter og den samiske befolkningen.

FAKTA

Ny avtale for TV 2:

• TV 2 vil motta 135 millioner kroner årlig i statsstøtte for å fortsette som kommersiell allmennkringkaster.

• Kanalen har forpliktet seg til daglige nyhetssendinger fra Bergen og å investere 250 millioner kroner i norsk drama i avtaleperioden på fem år, samt 10 millioner kroner årlig til barne- og ungdomsprogrammer.

• Halvparten av programmene skal være på norsk.

Teatersjef er kritisk

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen er overrasket over at Kulturdepartementet ikke har stilt større krav til TV 2 om å levere kulturprogrammer.

– Den ikke-kommersielle delen av kulturfeltet i Norge lider under nedbemanningen av mediene og alt fokuset på nettklikk. Hvem skal ivareta de smale kulturuttrykkene, om ikke en offentlig støttet allmennkringkaster? sier Agnete Haaland.

– Jeg synes det er rart at dette ikke har vært et premiss for staten når det også følger penger med oppdraget.

Kanaldirektør Trygve Rønningen synes ikke TV 2 kan stilles til ansvar for det som ligger inne av krav i utlysningen.

– Det er departementet som har lagt premissene for hva en kommersielle allmennkringkaster skal være. Vi har svart på det som var utlysningsteksten når vi har krysset av for de fem valgene. Samtidig har vi sagt underveis i at vi har ambisjoner ut over dette, sier Rønningen.

Lover å levere

Da den forrige avtalen med TV 2 løp ut og regjeringen skulle lyse ut en ny, var Trygve Rønningen administrerende direktør i mediekonsernet MTG, en av TV 2s konkurrenter. Den gangen gikk Rønningen ut og advarte mot at TV 2 skulle få diktere betingelsene.

– Det har ikke vært min opplevelse at dette har vært et skreddersydd opplegg for TV 2, verken fra der jeg sitter nå eller fra den gangen jeg satt på den andre siden av bordet. Dette har vært en reell og åpen konkurranse om en allmennkringkasteravtale.

Selv om TV 2 har stått uten avtale i halvannet år, har kanalen ikke gjort store endringer i programprofilen av den grunn. Rønningen tror heller ikke seerne vil merke noen særlig forskjell før høsten.

– Vi skal spille en viktig samfunnsrolle i Norge og fortsatt bidra til mediemangfoldet, som et godt alternativ til NRK, lover Rønningen.

Bekymret for dokumentar

Ifølge TV 2s årsrapport for 2015, da kanalen fortsatt var kommersiell allmennkringkaster, sendte kanalen kun 12 timer med programmer om musikk og kultur. Det tilsvarte 0,2 prosent av samtlige sendinger.

Tilsvarende tall for statskanalen i fjor var 1,4 prosent på NRK1 og 5 prosent på NRK2.

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås har forståelse for at TV 2 ikke har forpliktet seg mer enn det som lå inne i utlysningen, men er bekymret for kanalens satsing på norsk dokumentarfilm. TV 2 har kun forpliktet seg til å sende 30 minutter i måneden.

«Jeg skulle personlig ønske at det ble stilt flere krav, slik at et par av områdene som nå er valgt bort, ble inkludert. Den virkelig brede allmennkringkasteren, med meget solid finansiering gjennom bidragene fra oss brukere, er det NRK som må stå for fortsatt», skriver Åmås, som også var leder av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget.

Direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen etterlyser en mer detaljert beskrivelse av hvordan TV 2 har tenkt til å oppfylle løftet om å sende norske dokumentarer.

– Før staten inngår en endelig avtale bør den være tydelig på hva man forventer av TV 2. Det er ikke nok å bare krysse av for fem kategorier i en rubrikk, sier Urfjell.

Opptatt av språket

Kulturrådet skal fremme norsk kunst og kultur. Direktør Kristin Danielsen mener det er bekymringsverdig at disse områdene får liten plass i TV 2 sendeflate.

«Vi tror det er sunt med to selskaper som har ansvar for allmennkringkasting, og anerkjenner at det er et knalltøft mediemarked TV2 skal forholde seg til. Likevel må det stilles klare kulturpolitiske krav til de som skal finansieres offentlig», skriver hun.

«En annen sak vi selvsagt er opptatt av er det lille språkområdet vårt som inkluderer norsk og de samiske språkene som trenger å bli brukt for å holdes levende og utvikle seg. Dersom dette faller ut fra den allmenne kringkastingen er det et effektivt verktøy for å marginalisere mangfoldet i det norske språket.»

Statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) svarer at Kulturdepartementet tar sikte på å fatte vedtak i saken over sommeren, men har ikke ytterligere kommentarer til søknadsbehandlingen.

jonas.braekke@klassekampen.no

UNDERSAK

Slik valgte TV 2:

30 minutter ukentlig:

Samfunns-/ informasjonsprogram

Underholdning

Sport

30 minutter månedlig:

Religion, livssyn og livsfilosofi

Dokumentarprogram

Dette utelot TV 2:

Programmer for den samiske befolkningen

Kunst, kultur og musikk

Natur og vitenskap

Programmer for språklige eller etniske minoriteter

Undervisningsprogram

I Kulturdepartementes utlysning for avtale om kommersiell alllmenkringkasting, fikk søkerne mulighet til å velge fem av ti programkategorier for å ivareta sjangermessig bredde. Da fristen gikk ut 23. september i fjor, var TV 2 eneste søker.