Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180710/ARTICLE/180719997

Sykelønna

Av PÅL HELLESNES

Publiseringsdato: Tirsdag 10. juli 2018

Seksjon: Lederen

• Det har ulmet lenge i debatten om sykelønnsordningen. På høyresida har mange lenge ment at dagens ordning med full lønn fra dag én under sykdom er for «sjenerøs». I mange år har avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fungert som en effektiv bremse på alle politiske initiativ for å endre sykelønnsordninga, men nå skal IA opp til reforhandling til høsten. Og da kvesser deler av arbeidsgiversida knivene. Som NTB melder, ser både Virke, Spekter og NHO på en skroting av hele IA-avtalen som et reelt alternativ. Det bør bekymre alle vanlige arbeidstakere.

• IA er et klassisk kompromiss. Fagbevegelsen har fått en garanti mot kutt i sykelønna, arbeidsgiversida har fått garanti mot at de skal betale mer av sykelønna, og staten har fått lovnader om aktiv jobbing for å få ned sykefraværet. Fraværet har også gått noe ned, men ikke så mye som avtalen forutsatte. Målet da den første avtalen ble inngått i 2001 var en 20 prosents reduksjon. Så langt har fraværet blitt redusert med om lag 11 prosent. De to andre delmålene for avtalen var å få folk til å stå lenger i arbeid, og å inkludere flere med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Det første er overoppnådd, det andre er i liten grad nådd.

• Det er klart at dersom man innfører karensdager (at man ikke får sykelønn de første dagene man er syk), vil det kortvarige sykefraværet kunne gå ned. Det er like klart at det er et tiltak som vil ramme svært skjevt sosialt. Det er de som har lave lønninger som vil slite mest med å skulle miste dagslønner på grunn av sykdom. Har man god råd tåler man slikt bedre. Det blir ekstra urettferdig klassemessig siden de som har de laveste lønningene gjennomgående er de som har de mest krevende jobbene. Det er også svært vanskelig å se det fornuftige i at mange syke arbeidstakere presser seg til å gå på jobb for å unngå lønnskutt, både av hensyn til kolleger som kan bli utsatt for smitte, og av hensyn til deres egen helse. Full lønn under sykdom er et adelsmerke ved den norske velferdsstaten, som en samlet fagbevegelse har hegnet om i mange år. Vi håper de som ønsker sykelønnskutt må bite i gresset også denne gangen.