Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180703/ARTICLE/180709991

På Haugerud i Oslo får barn lære å spille fiolin for en tredel av prisen til den kommunale kulturskolen:

Mener prisene må ned

Av Mari Brenna Vollan (tekst) og John Trygve Tollefsen (foto)

Publiseringsdato: Tirsdag 3. juli 2018

POPULÆRT: Musikk- og fiolinlærer Mari Ystanes Fjeldstad (i midten med fiolin) og bildekunstner Liva Mork (t.v. for Fjeldstad) er blant foreldrene som startet Haugerud strykeorkester i september i fjor.

Maksprisen i kulturskolen har økt med 40 prosent på fem år. – Lav pris er avgjørende for å inkludere flere, sier musikklærer Mari Ystanes Fjeldstad.

kulturskole

– Vi spiller D-streng, vi spiller G-streng, vi spiller A, vi spiller A, vi spiller A, A, A.

Musikklærer Mari Ystanes Fjeldstad synger ut instruksjoner til barna i Haugerud strykeorkester. Det er sommerferie, men tolv av medlemmene har likevel tatt seg tid til en liten oppvisning for Klassekampen utenfor Trosterud skole.

Fjeldstad grunnla orkesteret som holder til i Alna bydel i Oslo sammen med Christine Aanerud og andre foreldre i september i fjor. Én ting har vært viktig siden starten: Prisen må være lav.

I Oslo kulturskole koster det til sammen 2400 kroner i halvåret å få instrumentundervisning i små grupper, inkludert leie av instrument.

På Haugerud betaler elevene 800 kroner for å være med i strykeorkesteret – en tredel av prisen for kulturskolen. Det har latt seg gjøre i samarbeid med bydelen og Oslo kulturskole og med støtte fra Sparebankstiftelsen og andre ordninger.

Nå er 33 plasser fylt opp, og 20 barn står på venteliste. Liva Mork sitter i orkesterets styre, hvor hun startet som styreleder.

– Vi har diskutert flere ganger om vi kan sette opp kontingenten, men har alltid sagt nei. Hvis vi gjør det, blir ikke orkesteret et reelt tilbud til de som bor her, sier hun.

FAKTA

Kulturskolene:

• Kulturskolene tilbyr elever over hele landet kurs i kulturaktiviteter, som musikk, dans, teater og bildekunst.

• Ble etablert på 1950- og 1960-tallet som musikkskoler, før de ble utvidet til andre kunstgreiner.

• I 1997 ble det lovfestet at alle kommuner skal ha et kultur­skole­tilbud til barn og unge.

• I en serie artikler ser Klasse­kampen på den klassedelte kulturskolen.

Økte fra 4640 til 6400

Maksprisen i den kommunale kulturskolen har økt med 40 prosent på landsbasis siden skoleåret 2013/2014, viser tall fra Grunnskolens Informasjonssystem. Den gang lå den høyeste skolepengesatsen per elev på 4640 kroner for hele skoleåret, mens prisen var 6400 kroner i skoleåret 2017/2018. I mellomtiden har prisen vært helt oppe i 8640 kroner.

I hovedstaden har maksprisen økt med 12 prosent i samme periode. Prisene varierer mellom type undervisning, og om du går på for eksempel teater, dans eller sang.

De siste ukene har Klassekampen skrevet om den klassedelte kulturskolen. Det er store forskjeller mellom bydelene i Oslo når det gjelder deltakelse i det kommunale tilbudet.

I bydel Stovner og Alna går om lag fire prosent av skoleelevene i kulturskolen, mens andelen er rundt 27 prosent i bydel Sagene.

Alna og Stovner er også to av bydelene i Oslo hvor det bor flest familier med lavinntekt. Mari Ystanes Fjeldstad mener at pris er helt avgjørende for å inkludere flere i kulturskolen.

– Det er åpenbart et stort ønske og behov for å drive med musikk. Vi har en del unger som har lyst til å begynne i orkesteret. Så spør de om det koster penger, og da ser vi at rullegardina går ned, sier hun.

Orkesteret har klart å ordne det slik at noen elever får tilbudet helt gratis.

– Hva tenker du om prisene i Oslo kulturskole?

– Jeg tenker at det er en subsidiering av folk som har penger fra før. En del av de vi har i orkesteret er åpenbare musikalske talenter, og det er klart at de også må få musikkundervisning på høyt nivå.

– Usynlig tilbud

I Oslo kulturskole koster en ordinær elevplass 3800 kroner i året. Fjeldstad og Mork er kritisk til at det verken er differensierte priser eller søskenmoderasjon i Oslo, slik det er i kulturskolen i flere andre kommuner. De mener også at tilgjengelighet er viktig.

Mork er ansvarlig for kunstprosjektet Haugerudbekken, som tilbys elever gjennom aktivitetsskolen (AKS), og Fjeldstad underviser i musikk og fiolin samme sted.

– Det at vi kjenner foreldrene og enkelt kan få ut informasjon og tilrettelegge har mye å si for rekrutteringen, tror Mork.

Til høsten begynner Oslo kulturskole med undervisning på Trosterud skole hvor strykeorkesteret har øvinger. Det er veldig bra, men foreløpig er tilbudet usynlig, sier Mork og Fjeldstad.

– Det var opptak nå i juni, men det er ikke blitt informert om. Hvis kulturskolen hadde vært litt aktive, hadde de fått flere til å melde seg på, sier Fjeldstad.

Hun mener også at det er kronglete å søke om plass.

– Jeg brukte sikkert tre kvarter på påmeldingsskjemaet til Oslo kulturskole sist jeg prøvde, og jeg har norsk som morsmål. Det er helt urealistisk for mange voksne i dette området bare å klare å melde seg på, sier Fjeldstad.

Det er i hvert fall ikke interessen det står på, slår hun fast:

– Vi har glødende engasjerte unger og foreldre, og opplever at det er lett, positivt og hyggelig å drive kulturaktiviteter i området, sier hun.

Vet ikke hva som virker

Rina Mariann Hansen, kulturbyråd i Oslo, skal levere en sak om kulturskolen til høsten. Hun sier at det er vanskelig å vite sikkert hva som skal til for å inkludere flere i kulturskolen. Byråden viser til orkesterprosjektet på Tøyen skole hvor elevene får gratis opplæring i et instrument.

– Der har det vært viktig å få tilbudet inn i skoletida. Når vi lager en ny plan for kulturskolen, må vi være åpne om at vi ikke er sikre på hva som kommer til å funke, sier hun.

– Hvordan skal dere finne ut av det?

– Vi må bare teste ut ulike måter å få med flere på. Det handler kanskje om penger, om kunnskap eller geografi.

– Hvorfor er det ikke prisdifferensiering eller søskenmoderasjon i kulturskolen i Oslo?

– Det er helt åpenbart at det er noe vi må se på, sier hun.

Hansen hevder at kulturskolen ble forsømt under det borgerlige byrådet, som satt til høsten 2015.

– Det er lav dekningsgrad mange steder i byen og lange ventelister, og det er symptomer på at kulturskolen ikke har vært satsa på i mange år. Vi ønsker å styrke kulturskolen og øke antallet plasser, sier hun.

Til høsten etablerer byrådet 500 nye plasser i kulturskolen. I 2017 forsøkte også byrådet å fryse prisene i kulturskolen uten at det ga et stort utslag, sier Hansen.

– Jeg tror en av grunnene til at man har lyktes på Haugerud er at de har gjort veldig mye for å gjøre tilbudet kjent lokalt. Jeg tenker at vi må bli bedre på informasjon og å vise fram vårt tilbud.

Hansen trekker en parallell til idretten, der flere tilbud koster det samme som den kommunale kulturskolen.

– Likevel er det høy deltakelse i de samme delene av byen hvor det er lav deltakelse i kulturskolen. Jeg tror kulturskolen er for lite kjent i store deler av byen, sier hun.

mariv@klassekampen.no