Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180614/ARTICLE/180619951

Topplønn

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Torsdag 14. juni 2018

Seksjon: Lederen

• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne uka. SVs Audun Lysbakken reagerer kraftig på den kraftige lønnsøkningen, samtidig som vanlige lønnsmottakere oppfordres til å vise moderasjon, og mange av dem mister jobben. «Forskjellene i makt og rikdom øker. Det er helt ubegripelig at statens egne selskaper skal bidra til at gapet mellom vanlige folk og eliten vokser. Alle skjønner at ingen mennesker trenger så mye penger. Lønnsfesten blant toppene i næringslivet er en ukultur. Den undergraver tillit og samhold i samfunnet vårt», sier Audun Lysbakken.

• I en debatt i NRKs Dagsnytt atten svarte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på kritikken ved å etterlyse konkrete forslag. Isaksen mener åpenbart at det ikke finnes slike tiltak, selv om han mer enn gjerne ville diskutere forskjeller, men altså ikke i tilknytning til de skyhøye topplederlønningene. Hvis vi forsto ham rett, mente han det viktigste for å bekjempe økende forskjeller var å forbedre kvaliteten i skolen. Hvordan skolen skal redusere ulikheten er litt vanskelig å forstå, og enda mer innfløkt blir det når han vil diskutere forskjeller uten å trekke inn topplederlønningene, ettersom et sentralt mål på ulikhet er hvor stor andel av samfunnets verdier som tilfaller de rikeste, sammenliknet med hvor mye vanlige lønnsmottakere får.

• Næringsministeren gjør rett i å avkreve SV-lederen svar på hvordan han vil redusere veksten i statlige toppledernes lønninger, men først må Isaksen selv avklare om han mener dette er et problem det kreves tiltak mot. Hvis han ikke synes det, er det jo liten vits for Lysbakken å komme med forslag, enten de er gode eller dårlige. En god begynnelse er å erkjenne at det er et samfunnsproblem og sørge for at staten i eierskapspolitikken prioriterer dette høyt. Vi er ganske overbevist om at Equinors Eldar Sætre hadde søkt stillingen og blitt værende i den, selv om lønna på 15 millioner kroner hadde vært den halve. Så godt får vi tro om Sætre.