Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180613/ARTICLE/180619953

Orwelliansk

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Onsdag 13. juni 2018

Seksjon: Lederen

• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kaller den militære tilstedeværelsen for rotasjonsordning og trening, men faktum er at amerikanske soldater nå er fast stasjonert i Norge. I en pressemelding i går brukte regjeringen mye plass på å forklare at dette er helt i tråd med baseerklæringen fra 1949, som slår fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

• Å hevde at stasjoneringen av 700 amerikanske soldater på Værnes og Setermoen ikke er i strid med baseerklæringen, må karakteriseres som orwelliansk nyspråk. Poenget med basepolitikken, for dem som ikke husker det, var å opprettholde lavspenning mellom daværende Sovjetunionen og Norge for å hindre at vi ble trukket inn i en direkte konfrontasjon mellom supermaktene som ikke berørte våre nærområder. Nå er denne politikken i praksis stilt på hodet. Norge framstår nå mer og mer som en framskutt base for amerikanerne, og nedbygging av det landbaserte territorialforsvaret til fordel for strategiske kapasiteter gjør at vi umiddelbart blir involvert i en konflikt, selv om den i utgangspunktet ikke berører våre områder.

• Frank Bakke-Jensen sier at dette handler om trening «i forsvar av Norge», men det er i like stor grad snakk om en større amerikansk styrkeoppbygging. Både basen på Værnes og Rygge flybase kan brukes som utgangspunkt for operasjoner utenfor Norge. Samtidig stasjonerer USA Poseidon-fly her som skal delta i overvåkingen av Russland. Også dette vil øke sjansene for at vi blir dratt inn i en konfrontasjon mellom USA og Russland. Innviklingen i stormaktsspillet skjer samtidig som vi hver dag får nye eksempler på hvor raskt den amerikanske politikken kan snu. Plutselig kan vi stå i en situasjon der hele teppet er trukket vekk under norsk forsvarspolitikk.