Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180612/ARTICLE/180619956

Fersk tilsynsrapport om oslopolitiets innsats mot organisert kriminalitet:

Har gått fra vondt til verre

Av Åse Brandvold og Anne Kari Hinna

Publiseringsdato: Tirsdag 12. juni 2018

Seksjon: Innenriks

UØNSKET: En ny rapport omtaler territorier i Oslo «hvor politiets nærvær er uønsket og hvor det etableres parallelle normer».8ILLUSTRASJONSFOTO: AUDUN BRAASTAD, NTB SCANPIX

ADVARTE: Allerede i 2016 advarte ­Statsadvokaten mot gjenger og alvorlige konflikter i Oslo. Nå er situasjonen forverret, heter det i en fersk tilsyns­rapport.

gjengvolden i oslo

«Situasjonen synes i ettertid å ha blitt forverret.»

Det skriver Oslo statsadvokatembeter i en fersk tilsynsrapport om kriminalitetsbildet i Oslo øst og sørøst. Herunder gjengkriminalitet.

Det var i 2016 at Statsadvokaten sist førte tilsyn med seksjon for organisert kriminalitet.

Bildet var at kriminelle grupperinger var i ferd med å ta kontroll over deler av byen. Rapporten omtaler territorier «hvor politiets nærvær er uønsket og hvor det etableres parallelle normer, reaksjoner mot avvik og hvor konflikter og uenighet avgjøres på en annen måte enn i samfunnet for øvrig».

Inspeksjonsrapporten omtaler også «innkreving av beskyttelsespenger, ‘bøtelegging’ for utøvelse av kriminalitet av andre på territoriet, samt kidnapping og voldsutøvelse dersom ‘bøter’ ikke betales».

Statsadvokat Per Egil Volledal sier til Klassekampen at det er flere grunner til at situasjonen har forverret seg:

– Det er både intensiteten, og at miljøene har klart å etablere seg. I tillegg har det vært ganske alvorlige episoder som man knytter opp mot slike miljø.

–Hvilke type episoder?

– Skyting blant annet, sier Volledal.

FAKTA

Statsadvokatens tilsyn:

• Statsadvokatembete i Oslo førte i vinter tilsyn med Felles enhet for etterretning og etterforsking (FEE) i Oslo politidistrikt.

• Bekjempelse av organisert kriminalitet var et av temaene i tilsynet.

• FEE er delt inn i ni seksjoner med underliggende spesialavsnitt. Deriblant seksjon for organisert kriminalitet og Seksjon for spesielle operasjoner (SO).

Økt rekruttering

Volledal sier at rekruttering av ungdom er noe av det som gjør at bildet i dag er verre enn i 2016.

– I 2016 fikk vi beskrivelser av et bilde som hadde utviklet seg over tid, som var bekymringsfulle. Det var grunnen til at vi bemerket at det var en uheldig utvikling.

– Er det andre ting som gjør at situasjonen i dag blir vurdert som forverret?

– Rekruttering av ungdom blant annet, som gjør at det er veldig vanskelig å komme inn med forebyggende tiltak.

Volledal ønsker ikke å bruke ordet gjeng og gjengkriminalitet, som han mener kan være avgrensende og bidra til at man ikke ser helheten.

– Så kriminelle miljø er bedre?

– Ja, jeg liker det bedre.

Statsadvokaten gjennomførte inspeksjonen av Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslopolitiet i løpet av fem dager i vinter.

Det lyktes ikke Klassekampen å få noen kommentar fra Oslopolitiet i går.

Young Bloods

VG meldte i helga om et småkriminelt ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som i løpet av en tiårsperiode har fått utvikle seg til å bli en hardbarka kriminell gjeng med millionomsetning trass i at de hele veien har vært på politiets radar.

Ifølge VG har gjenglederen aldri blitt dømt for alvorlig kriminalitet i Norge.

«Young Bloods har over tid gått fra å være en mer løst knyttet gruppe til å bli en betydelig aktør innen det etablerte gjengmiljøet i Oslo» heter det i en etterretningsrapport fra 2016 som VG har fått innsyn i.

Statsminister Erna Solberg sa til VG i går at regjeringens mål er å bryte opp dette gjengmiljøet.

– Vi foreslo mer penger i budsjettet for 2018 og la inn 30 millioner kroner nettopp fordi vi så utfordringene i Holmlia-området lenge før alle de andre, sier hun.

Aps justispolitiske talsperson Jan Bøhler mener regjeringen og justisdepartementet har gjort en dårlig jobb.

I en kronikk i VG viser han til at arbeid med organisert kriminalitet er nedprioritert i tildelingsbrevene til politiet.

Antall dømte etter org krim-paragrafen er også redusert med over to tredjedeler fra 2014 til 2017.

aseb@klassekampen.no

anneh@klassekampen.no