Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180605/ARTICLE/180609984

Kraftige reaksjoner mot regjeringens forslag om å samle fiskekvoter på færre hender:

Frykter døde bygder

Av Ole Magnus Rapp (tekst og foto)

Publiseringsdato: Tirsdag 5. juni 2018

Seksjon: Økonomi

VIKTIG NÆRING: Sjarkflåten har i alle år vært viktige for de fleste fiskeribygdene langs kysten, som her på Røst i Lofoten.

KVOTER: Fiskeriministeren vil gjøre kvotesystemet for de minste fiskebåtene mer effektivt og enkelt. Langs kysten frykter man at noen få rike vil sikre seg fiskerettighetene.

Fiske­næringen

Regjeringen og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil gjøre det mulig å samle flere fiskekvoter på færre hender.

I dag er regelen at én fiskekvote er knyttet til én sjark. Mens man på de større båtene kan kjøpe opp kvoter og samle dem på færre båter, har båter under elleve meter – såkalte sjarker – vært unntatt.

Nå vil fiskeriministeren åpne for at også sjarkeiere skal kunne kjøpe opp flere kvoter. På fagspråket omtales dette som en strukturering av sjarkflåten. Ifølge Sandberg skal struktureringen føre til et enklere kvotesystem.

Men der fiskeriministeren ser effektivisering, ser kritikerne en utvikling hvor fiskeflåten vil samles på færre hender med færre fartøyer.

– Det vil bli nedgang i antallet sjarker og ytterligere fraflytting fra distriktene. Dette vil få alvorlige følger for mange kystsamfunn, inkludert Røst, som er avhengig av en lokal flåte, sier fiskekjøper Olaf Pedersen i selskapet Glea på nettopp Røst i Lofoten.

FAKTA

Sjark-flåten:

• Fiskebåter under elleve meter kalles sjark. Her kan én til tre fiskere ha sine arbeidsplasser, og det kan fiskes med garn, line eller jukse.

• Sjarkflåten er lokalt eid, hver fisker sin båt. De fleste leverer til industrien i egen bygd.

• Norsk sjømatnæring, inkludert oppdrett, sysselsetter 38.400 personer. Hver av disse skaper verdier for 1,7 millioner kroner.

• I fjor eksporterte sjømatnæringen for 100 milliarder. I tillegg kommer innenlands omsetning.

Skviser ut de unge

Pedersen kaller forslaget fra Sandberg for katastrofalt. Han frykter at mange av dagens eldre sjarkeiere blir fristet til å selge seg ut av næringen og at unge fiskere ikke får råd til å kjøpe kvotene.

– Det er viktig å minne om at fisken tilhører folket, og folket er spredt langs hele kysten, sier han, og får støtte fra Fylkesutvalget i Finnmark.

De ber Sandberg om å trekke hele forslaget.

– Frp-statsråden ønsker å legge til rette for strukturering og reduksjon av sjarkflåten. Dette vil fylkesutvalget ikke ha noe av, heter det i en enstemmig uttalelse.

Fylkespolitikerne i Finnmark understreker at sjarkflåten er den viktigste flåtegruppen med tanke på lønnsomhet og verdiskaping som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene.

– Departementet fremmer fire ulike modeller for strukturering. Alle disse vil medfører færre fartøyer og at eierskapet til fellesskapets fiskeressurser fordeles på færre fiskere, heter det i uttalelsen.

Fylkesråd Johnny Ingebrigtsen (SV) som selv er fisker, utdyper vedtaket:

– Forslaget fra Sandberg vil gi de rike og veletablerte fiskerne råd til å kjøpe flere sjarkkvoter. Forslaget vil utelukke ungdommer til å kunne kjøpe seg en kvote for å komme i gang i denne viktige næringen, sier han.

Ingebrigtsen mener forslaget vil ramme distriktene, og at fiskerettighetene havner blant dagens fiskeri-milliardærer, og kanskje i utlandet.

Kystens tankesmie AS holder til i Tromsø og består blant annet av fiskeriprofessorene Torbjørn Trondsen og Peter Ørebech, samt tidligere sjef i Fiskeridirektoratet Arne Luther.

De lanserer en alternativ plan der sjarkene får større kvote, og at tilgangen til fiskeressursene spres langs hele kysten.

I en kronikk i avisa Nationen påpeker de at Fiskeridepartementet ikke har oppfattet det samfunnsoppdraget de har fått tildelt fra Stortinget. «Formålsparagrafene i Havressursloven og Deltagerloven er blant annet ‘Å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene’», skriver de tre.

De ser ingen grunn til å endre på ting som går bra.

Vil effektivisere

Fiskeriminister Sandberg har lansert ulike konsepter, som han har drøftet med interesse­organisasjonene.

I løpet av juni vil han ha åpne møter i Nord-Norge, på Vestlandet og Sørlandet.

– Som andre arbeidstakere vil også fiskerne ha behov for å innrette sin hverdag på en mer fleksibel måte, sier Sandberg til Klassekampen.

Han mener det nye systemet vil føre til en mer effektivisering.

– Kvotesystemet skal bidra til at fiskeressursene forvaltes og høstes på en effektiv måte, til beste for samfunnet, sier han.

– Når enkelte får høste av fellesskapet, må fellesskapet få mest mulig igjen, sier Sandberg.

rapp@klassekampen.no