Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180416/ARTICLE/180419893

Venstre-leder Trine Skei Grande lover debatt i Stortinget før Norge drar i krig:

Venstre vil ha krigsdebatt

Av Magnus Lysberg

Publiseringsdato: Mandag 16. april 2018

Seksjon: Politikk

SOLDATER I KRIG: – Når vi sender norske borgere inn i noe som kan være livsfarlig, så bør vi tilstrebe størst mulig støtte i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun har vært Venstres partileder i åtte år og ble enstemmig gjenvalgt på landsmøtet lørdag. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

KRIG: Venstres leder Trine Skei Grande er nå fast medlem i regjeringens sikkerhetsutvalg. Hun lover åpen debatt om nye internasjonale operasjoner i ­Stortinget.

Landsmøte

Krigen i Syria kastet lange skygger over helgas landsmøte i Venstre. Natt til lørdag angrep USA, Storbritannia og Frankrike den syriske regjeringshærens anlegg flere steder i Syria, som svar på det som skal være et gassvåpen-angrep i en opprørskontrollert forstad til Damaskus.

Den norske regjeringen har uttrykt «forståelse» for angrepet. På landsmøtet stilte Venstres partileder Trine Skei Grande seg bak denne linja, men understreket at hun ikke har sett bevis for at Assad-regimet står bak.

– Punkt én er å finne ut hva som har skjedd, sier hun.

FAKTA

Venstres landsmøte:

• Venstre avholdt landsmøte denne helga.

• Partiet vedtok blant annet statlige nedsalg i oljenæringen, innføring av et tredje kjønn og avkriminalisering av narkotika.

• Partiledelsen ble gjenvalgt, og Trine Skei Grande fikk fornyet tillitt som leder.

Inkluderer Stortinget

Grande sier saken ennå ikke har vært til behandling i regjeringen, og at hun ennå ikke har oversikt over situasjonen i Syria.

Likevel er hun klar på én ting: Venstre-lederen vil inkludere Stortinget i framtidige beslutninger om å sende norske styrker i krig.

– Alle som drar på oppdrag for Norge skal føle at de har flest mulig av partiene på Stortinget i ryggen, sier Grande.

Debatt i åpent storting

Dermed lover Grande et endring fra tidligere regjeringers praksis. Både Jens Stoltenberg (Ap) og Erna Solberg (H) har fattet beslutninger om å delta i internasjonale operasjoner, og informerte kun partilederne i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

Da Stoltenberg besluttet å ta Norge inn i krigen i Libya, ble lederne for opposisjonspartiene på Stortinget informert i en sms-melding. Grande har vært svært kritisk til denne framgangsmåten, og vil heller at Stortinget så langt som mulig diskuterer internasjonale operasjoner i plenum.

– Vi fikk en orientering på sms. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan ha mer åpne drøftinger, sier Grande.

– Vil du stå for å holde åpne drøftinger i Stortinget før en ny krigsdeltakelse?

– Hvis det er mulig å gjennomføre. Grunnen til det er at alle som er villig til å ofre livet sitt for et stortingsvedtak, fortjener å få høre at er vi for at de utfører oppdraget, sier hun.

– Livsfarlige oppdrag

Etter at Venstre gikk inn i regjeringen sitter nå Grande i regjeringens sikkerhetsutvalg. Utvalget besto fra før av statsministeren og ministrene for utenriks, forsvar og justis. Finansminister Siv Jensen fast som leder for regjeringspartiet Frp. Utvalget tar seg av de viktigste og mest sensitive sakene for rikets sikkerhet, som å sende norske soldater inn i krigsområder.

I Grunnloven får regjeringen rett til å sende styrker til internasjonale operasjoner, uten vedtak i Stortinget. Da regjeringen i 2016 vedtok å sende norske spesialsoldater til Syria, ble Stortinget informert like før beslutningen ble offentliggjort. Det er en praksis Grande har vært kritisk til.

– Vi mener at i alle sammenhenger der det er mulig, bør man sørge for et bredest mulig mandat. Det handler om at når vi sender norske borgere inn i noe som kan være livsfarlig, så er det en såpass alvorlig avgjørelse at vi bør tilstrebe en størst mulig støtte i Stortinget, sier hun.

Likevel sier Grande at det til syvende og sist må ligge til regjeringen å fatte beslutning om å bruke militærmakt.

– Av og til tilsier situasjon at det må handles raskt, og da må regjeringen ha rett til det.

Usikker om nytt oppdrag

10. mars i år ble spesialstyrkenes mandat i Syria avsluttet, nesten to år etter at regjeringen besluttet å sende omkring 60 spesialsoldater til landet. Venstre-lederen vil ikke kategorisk avvise at hun i framtida kan støtte at Norge deltar i nye militære ekspedisjoner til Syria.

– Det er alt for tidlig å ha noen mening om. Både å være kategorisk den ene eller den andre veien, det har ikke jeg grunnlag for å mene noe om, sier hun.

– Du har for uttalt deg kritisk til å sende norske spesialsoldater til Syria. Har du endret mening?

– Nei. Det vi alltid har stått for, er at vi må ha en plan for hvordan vi skal komme oss ut, før vi går inn, sier hun.

magnusl@klassekampen.no

UNDERSAK

Dette ble vedtatt

Grønt skifte:

At staten skal redusere sin aksjeandel i Equinor – tidligere Statoil. Staten skal også selge ned sine andeler i SDØE, altså statens direkte eierandel i olje- og gassfeltene.

Leterefusjonsordningen fjernes. Ordningen lar oljeselskapene skrive av kostnadene for oljeleting på skatten.

Øke karbonavgiften for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Rusreform:

• Bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal ikke være straffbare handlinger

•  Å endre sprøyteromsforskriften for å tillate andre stoffer og inntaksmåter

Gjøre tunge rusmidler tilgjengelige via resept eller legebehandling

Skeive rettigheter:

Innføre en tredje kjønnskategori.

Sikre raskt behandlingstilbud for unge som er født i feil kropp, og innføre en tredje kjønnskategori.

Ingen skal nektes kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet fordi de har vært i privat eller annet offentlig behandlingstilbud tidligere.

Kulturpolitikk:

•  De nasjonale kulturinstitusjonene utenfor Oslo skal fremdeles tilhøre staten. Det betyr at institusjoner som Den nationale scene i Bergen, Kilden, Rogaland teater, Trøndelag teater og Trondheim symfoniorkester fortsatt skal ligge under staten, og ikke flyttes til fylkeskommunene, som Hagen-utvalget foreslår.

Distriktene:

•  Flytte flere statlige kompetanseoppgaver til regionene.

Gi statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.

Sikre kraftkrevende industri tilgang på ren kraft.

Styrke NRK som allmennkringkaster med desentraliserte redaksjoner og sendeflater

Vedtekter:

Som Klassekampen skrev lørdag foreslo Rebekka Borsch å innføre muligheten til å stenge ut bøller fra tillitsverv og møter i Venstre: Det ble vedtatt.