Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180308/ARTICLE/180309972

Sexkjøp

Av Mari Skurdal

Publiseringsdato: Torsdag 8. mars 2018

Seksjon: Lederen

• Det er i år ti år siden loven mot kjøp av seksuell omgang ble vedtatt av Stortinget. Dagens regjeringspartier, Høyre, Frp og Venstre, lovet å oppheve loven om de fikk flertall, men ble i stedet enige med KrF om å evaluere den etter valgseieren i 2013. Året etter kom rapporten fra Vista analyse, som hadde følgene hovedkonklusjon: «Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester demper etterspørselen og bidrar dermed til å redusere omfanget av prostitusjon i Norge.» Vista fant heller ingen indikasjoner på at volden mot prostituerte hadde økt som følge av sexkjøpsloven. Etter evalueringen har det vært stille fra regjeringspartiene.

• I stedet har motstanden mot sexkjøploven kommet fra et annet hold: fra akademiske miljøer som er opptatt av skeiv teori og fra skeive interesseorganisasjoner. Disse miljøene mener det ikke går an å snakke om prostituerte som en gruppe, ettersom enkelte også har valgt prostitusjon selv. Organisasjonen for kjønns- og seksualmangfold, Fri, er blant aktørene som i opptakten til årets 8. mars-tog kjempet for å få inn parolen «Sex Workers’ and trans rights = feminism». Fri argumenterer blant annet med at det er en grunnleggende verdi i den skeive bevegelsen å kunne definere seg selv. Men prostitusjon er ikke en identitet. Det er kjøp og salg av seksuelle handlinger, utført av mennesker helt uavhengig av kjønn, legning og hudfarge. Enkelte i den skeive bevegelsen ønsker å skape et skille mellom frivillig og ufrivillig prostitusjon. Det er et naivt syn på den globale sexindustrien, som grovt utnytter fattige og utsatte kvinner.

• Vi støtter opp om sexkjøploven, og vi støtter den parolen som til slutt ble vedtatt på parolemøtet før årets 8. mars: «Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene.» Loven ble kjempet fram av grasrotaktivister og politikere innad i partiene. Den var en seier for kvinnebevegelsen og har bidratt til å redusere omfanget av prostitusjon i Norge. Like viktig er det at loven setter en grense for hva vårt samfunn ser som akseptabelt. I Norge i dag er det ikke lov å kjøpe et annet menneske. Det burde være en grunnstein i ethvert samfunn.