Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180303/ARTICLE/180309988

• Trengte inn i den russiske marinens datasystemer n Norge er en av NSAs to næreste allierte

Massiv norsk spionasje

Av Magnus Lysberg og Kjetil Magne Sørenes

Publiseringsdato: Lørdag 3. mars 2018

INNSAMLING: Forsvarets stasjon på Fauske. Både her og på Eggemoen utenfor Hønefoss samler E-tjenesten inn data fra fremmede lands satellitter i verdensrommet. FOTO: FORSVARETS MEDIEARKIV

SPIONASJE: Norsk etterretning har avlyttet den russiske marinens ­kommunikasjonssystemer. Det har skjedd i nært samarbeid med ­amerikanske ­spioner.

FORSVARET

Den norske Etterretningstjenesten har i en årrekke spionert på noen av den russiske statens aller dypeste hemmeligheter.

Det kommer fram i åtte hemmeligstemplede dokumenter som det amerikanske nettmagasinet The Intercept publiserte i går.

Blant de mest oppsiktsvekkende opplysningene er at den norske etterretningstjenesten har trengt inn i den russiske marinens datasystemer.

Spionasjen har skjedd i samarbeid med den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Det går fram av NSAs egne dokumenter.

Dokumentene ble først lekket av den verdenskjente varsleren Edward Snowden i 2013, og noen av dem er tidligere omtalt, blant annet av Dagbladet.

Opplysningene om spionasje mot de russiske militære datasystemene er likevel ikke offentlig kjent før nå.

FAKTA

Snowden-

dokumentene:

• Edward Snowden arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

• I mai 2013 forlot han USA med store mengder topp­hemmelige dokumenter.

• Dokumentene, som han har delt med medier verden over, avdekket massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.

• Torsdag meldte NRK at Snowden-dokumenter viser at E-tjenesten har samlet informasjon om nordmenn i Norge.

Publisert av NRKs partner

The Intercept publiserte dokumentene i forbindelse med en sak om norsk etterretning mot satellitter i verdensrommet. Saken ble til i et samarbeid med NRK og handlet om hvordan den norske E-tjenesten har bygd opp en stort anlegg for overvåking av satellittkommunikasjon i skogen nord for Hønefoss i Buskerud.

NRK publiserte saken torsdag kveld, men har ikke offentliggjort dokumentene som saken er basert på. NRK har heller ikke omtalt E-tjenestens spionasje mot den russiske marinen.

The Intercept valgte derimot å publisere dokumentene.

Trengte inn i datanettverk

De åtte dokumentene beskriver et stadig tettere samarbeid mellom den norske militære etterretningstjenesten og den amerikanske e-tjenesten NSA.

Mye av dette samarbeidet er rettet mot mål i Russland.

Et dokument datert 7. juli 2006 beskriver en arbeidsgruppe bestående av norsk og amerikansk etterretning.

«Først fokuserte vi på å utvide målutnyttelsen den russiske marinens C4I», heter det i dokumentet.

C4I er en forkortelse for militære kommunikasjonssystemer. Det betyr at E-tjenesten var i stand til å trenge inn i den russiske marinens egne datanettverk.

I tillegg jobbet arbeidsgruppa med teknisk spionasje mot det russiske beredskapsdepartementet, blant annet forbindelsene til atomvåpensikkerheten, går det fram av dokumentet.

Russiske datanettverk

Ett annet av dokumentene, datert 22. september 2005, beskriver hvordan E-tjenesten og NSA jobbet. De to etterretningstjenestene «forsøker å finne ny etterretning fra nye systemer på russiske marineskip og ubåter», heter det i dokumentet.

Systemene det var snakk om, er «brukt til å kommunisere med det russiske hovedkvarterer eller med luftbårne kommandostasjoner».

En annen samarbeidsgruppe jobbet med å identifisere russiske datanettverk. I 2005 hadde E-tjenesten funnet «8-10 russiske nettverk».

En femdel er norsk

I Snowden-dokumentene som The Intercept publiserte i går, kommer det også fram at Norge driver svært avansert satellittovervåking,

Overvåkingen er bygd opp med omfattende hjelp fra NSA, og den norske E-tjenesten leverer svært mye etterretningsdata tilbake til amerikanerne.

«Norsk innsamling utgjør omtrent en femdel av NSAs totale FIS-innhenting i verdensrommet», heter det i ett av Snowden-dokumentene.

FIS er en forkortelse som NSA bruker om en svært teknisk form for signaletterretnig, som i hovedsak dreier seg om å hente inn teknisk kommunikasjonsdata.

Problemer: Ingen per i dag

Som Dagbladet har omtalt tidligere, blir samarbeidet med den norske etterretningstjenesten omtalt i svært rosende ordelag i internt i NSA. I et dokument datert 17. april 2013 blir E-tjenesten omtalt som en «modellpartner» i Afghanistan. Norge får særlig ros for å ha bidratt med mye etterretning mot afghanske myndigheter.

Norsk etterretning sto for 53 prosent av etterretningen mot afghanske myndighetspersoner som NSA mottok fra allierte land, heter det i dokumentet.

Av det samme dokumentet framgår det at NSA anser den norske E-tjenesten som en av sine to viktigste utenlandske partnere i det NSA kaller «Teknisk SIG­INT», altså teknisk signal­etterretning.

Ifølge notatet startet samarbeidet mellom NSA og E-tjenesten så smått i 1952, men ble formalisert med en avtale i 1954. I 2013 ble samarbeidet fra amerikanernes side sett på som problemfritt. «Problemer/utfordringer med partneren: Ingen per i dag», heter det i det hemmeligstemplede notatet.

Forsvarsdepartementet skrev i en epost til Klassekampen i går: «Vi kommenterer ikke lekkede dokumenter».

innenriks@klassekampen.no