Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180302/ARTICLE/180309992

Ledelse

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 2. mars 2018

Seksjon: Lederen

• Det er vanskelig å fjerndiagnostisere andres ledelse, ikke minst fordi det er tusen forskjellige måter å gjøre det på. Det finnes ikke én oppskrift fordi både ledere, opp­gavene og stabene er forskjellige. Man må avpasse farten etter for­holdene og ellers gjøre så godt man kan. Det som er avdekket om byggesprekken i Stortinget vitner likevel om at mye ikke har gått som det skal, også når det kommer til ledelse. Det er åpenbart at Stortingets administrasjon og presidentskap ikke skulle påtatt seg oppgaven som byggherre. Riksrevisjonen har allerede påpekt dårlig kostnadskontroll, for svak prosjekt­ledelse og uklar rollefordeling. På toppen av dette kommer at stortingspresident Olemic Thommessen gikk på Stortingets talerstol i desember i fjor uten nødvendig innsikt i hvordan det gikk med prosjektet og kostnadsutviklingen.

• Dagens Næringsliv skrev i går at en innleid ekspert allerede i februar i fjor konkluderte med at kostnadsrammen på 1,83 milliarder kroner var urealistisk. Først 15. februar i år kom det fram at prisen ville bli 2,3 milliarder kroner, blant annet fordi et konsulentselskap hadde levert drøyere regninger enn forutsatt. Det er vanskelig å si om en stortingspresident helt generelt skal være dypt involvert i en byggesak som denne. Men når så mye går galt, har han ikke noe annet valg. I normale fall kan administrasjonen ta seg av dette, så lenge oppdateringene er hyppige, men her har det også sviktet, noe avgåtte direktør langt på vei har innrømmet.

• Sett utenfra ser det ut til at stortingspresidenten i denne saken ikke har vært tilstrekkelig på høyden av situasjonen. Om det skal få konsekvenser for hans stilling, får Stortinget avgjøre, men en avgang ville i hvert fall ha renset luften. For øvrig er det vår mening at den pågående rehabiliteringen av Prinsens gate 16, inkludert bevaring av fasaden og tunnelen til Rådhusgaten, er et godt og nødvendig prosjekt, ikke minst for å bevare miljøet og arkitekturen i dette tradisjonsrike området. Kostnadssprekken er sørgelig, men så langt som prosjektet er kommet nå, er det bare å bite i gresset og betale regningene som påløper.