Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180226/ARTICLE/180229972

Barsel

Av Mari Skurdal

Publiseringsdato: Mandag 26. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Når det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen åpner om fem år, vil det ha færre barselrom i forhold til fødestuer enn i dag. Årsaken er at sykehuset ønsker at 40 prosent av kvinnene skal sendes hjem seks til åtte timer etter fødsel. Også andre store sykehus plan­legger å kutte i liggetida for barselkvinner, skriver Dagsavisen. Nå advarer fagfolk i barsel­omsorgen om at det å sende kvinner og barn hjem så raskt etter fødsel kan få dramatiske konsekvenser. De viser til tilfeller der alvorlige blødninger, fødselsdepresjon og hjertefeil ikke blir oppdaget fordi mor og barn er sendt hjem.

• Da planene på Haukeland ble presentert for to år siden, fortalte sykehuset at endring av barsel­tilbudet sprang ut av ønsker hos familiene. I et prøveprosjekt hadde sykehuset sendt kvinner og nyfødte hjem seks timer etter fødselen, for så å følge opp med hjemme­besøk. Spørreundersøkelser viste at familiene var fornøyd med tilbudet, ifølge sykehuset. Det er imidlertid ikke denne modellen som nå legges til grunn rundt i landet. I stedet skal ansvaret for barseloppfølging flyttes fra syke­husene til kommunene, og der står ikke barselteam klare til å ta over oppgavene. Direktør Susanne Albrechtsen ved kvinneklinikken ved Haukeland sier til Dagsavisen at «kommunene er selvstendige enheter. De må selv finne ut hvordan dette tilbudet skal være».

• Det handler, som så ofte før, om penger. I tråd med Samhandlingsreformen skal antall dyre liggedøgn på sykehusene ned og erstattes med billigere oppfølging i kommunene. På denne måten blir barsel­omsorgen en salderingspost, og kvinner og nyfødte får dårligere oppfølging i en svært sårbar fase for at sykehusbudsjettene skal gå i pluss. Skribent Madeleine Schultz skriver i en artikkel i Agenda magasin om egen barseltid at hun til slutt betalte en privat amme­hjelper for å få nødvendige råd og støtte, etter mangelfull oppfølging fra Ullevål sykehus. Slik skapes et delt helsetilbud, hvor de som kan betale, får oppfølgingen som burde vært alle til del. Til syvende og sist påvirker det også skatteviljen.