Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180214/ARTICLE/180219977

Paragraf 115

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Onsdag 14. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk tilslutning innebærer suverenitetsavståelse, som krever behandling etter Grunnlovens paragraf 115 og tre firedels flertall på Stortinget. Departementet sier til Klassekampen at den nye gjennomgangen gjelder opprettelsen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Dette nye organet skal motta pålegg fra Acer via Eftas overvåkingsorgan, Esa, og skal være fullstendig fristilt fra norske myndigheter. Jussprofessor Eivind Smith har karakterisert konstruksjonen som «et EU-organ kamuflert som et norsk forvaltningsorgan».

• Tilslutning til Acer og EUs tredje energimarkedspakke berører helt fundamentale suverenitetsspørsmål for Norge. Vannkrafta har vært livsgrunnlaget for viktige deler av norsk industri. Barbro Auestad, som står i spissen for kampen mot norsk underleggelse under Acer, er selv ansatt ved aluminiumsverket Hydro Sunndal. Til Nationen sier hun at verket på Sunndalsøra har tilnærmet null utslipp, mens konkurrentene i Midtøsten og Asia produserer aluminium med gass- og kullkraft. Med EUs overnasjonale energiunion vil prisene øke, noe som vil føre til at den kraftkrevende norske industrien kan bli utkonkurrert av produsenter med betydelig større utslipp. Da står produksjon og industriplasser på steder som Lista, Kvinesdal, Husnes, Karmøy, Årdal Høyanger, Glomfjord, Odda, Sunndal og Mo i fare.

• Konsesjonslovene ble vedtatt i Norge for å stoppe store utenlandske firma i å kjøpe opp og kontrollere vannkraft og andre norske naturressurser. Det har vært en forutsetning for industrireisingen i Norge. En underleggelse under Acer vil føre til en reversering av det som var målet med konsesjonslovene, og reguleringsmyndigheten RME vil ikke være et organ for Norge, men for EU. Stortinget har derfor ikke noe annet valg enn å behandle denne suverenitetsavståelsen etter Grunnlovens paragraf 115, som krever tre firedels flertall.