Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180206/ARTICLE/180209971

Ikke siden 1994 har en kulturminister utnevnt en leder for Kringkastingsrådet fra et sittende regjeringsparti:

Skeptiske til Ernas dame

Av Jonas Brække og Mari Brenna Vollan

Publiseringsdato: Tirsdag 6. februar 2018

Seksjon: Kultur og medier

DU HAR’N: Julie Brodtkorb (t.h.) var statsminister Erna Solbergs stabssjef fram til april i fjor. Nå er hun utpekt til ny leder i Kringkastingsrådet. Her er de to sammen i Davos i 2014. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB scanpix

Flere reagerer på at Erna Solbergs gamle stabssjef skal lede Kringkastingsrådet. – En parti­politisk utnevnelse som kan svekke rådets troverdighet, sier Aps Anette Trettebergstuen.

medier

Da tidligere Høyre-kultur­minister Thorhild Widvey utnevnte presse­nestor Per Edgar Kokkvold til leder av Kringkastings­rådet i 2014, gjorde hun et poeng av at det ikke lenger var en politiker som skulle bekle vervet. Men fredag overrasket Trine Skei Grande ved å utnevne Julie Brodtkorb til Kokkvolds etterfølger.

Brodtkorb var inntil april i fjor Erna Solbergs statssekretær og høyre hånd. Hun er også fra Sør-Trøndelag og har jobbet tett sammen med tidligere kulturminister og partikollega Linda Hofstad Helleland, ikke minst da de to var frontfigurer for Høyres kvinne­politikk.

Utnevnelsen kommer bare en drøy uke etter at Trine Skei Grande overtok som kulturminister. Selv om departementet ikke vil svare på spørsmål om prosessen forut for utnevnelsen, er ikke Anette Trettebergstuen (Ap) i tvil om hvem som står bak.

FAKTA

Kringkastingsrådet:

• Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK.

• Rådets oppgave er å drøfte og uttale seg om NRKs programvirksomhet, og det behandler også klager fra publikum.

• Rådet består av 14 medlemmer. Åtte er oppnevnt av Stortinget, seks av regjeringen.

• Fredag ble Julie Brodtkorb utnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet.

Partiboka i orden

– Det er Grandes forgjenger som har foretatt denne utnevnelsen, altså Helleland. Slike utnevnelser blir jobbet med en god stund før de blir annonsert. At det er en Høyre-statsråd som står bak den første partipolitiske utnevnelsen på lenge, er likevel ikke overraskende, men det gir et uheldig signal. Grande burde valgt annerledes, sier hun.

Trettebergstuen, som har sendt et skriftlig spørsmål til kulturministeren om saken, viser til at det ved forrige utnevnelse var tverrpolitisk enighet om å gå bort fra denne typen utnevnelser.

– Det er ikke noe i veien for å utnevne noen som har partipolitisk bakgrunn. Men det er som er spesielt, er at Brodtkorb nettopp har avgått som statssekretær for statsministeren og fortsatt er så tett knyttet opp mot dagens regjering, sier Trettebergstuen.

– Hva mener du er problematisk med hennes bakgrunn for rolle som rådsleder?

– Som leder av Kringkastingsrådet skal hun også være uavhengig. At hun har et så synlig bånd til Høyre og fortsatt har partiboka i orden, mener jeg kan svekke legitimiteten til rådet.

– Assosieres med Høyre

Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening er heller ikke begeistret for utnevnelsen av Julie Brodtkorb.

Norsk Redaktørforening er prinsipielt imot Kringkastingsrådet, ettersom de mener at det strider imot prinsippet om redaksjonell frihet.

– Når man ønsker et slikt råd for å representere folket, er det selvfølgelig problematisk at man velger en leder som er så tett på makta at det bare er et år siden hun kom ut fra Statsministerens kontor. Det gjør at man kan så tvil om hvor tett hun er på statsministeren og de som sitter med makta, sier Nybø.

Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, er også overrasket over utnevnelsen.

– Jeg oppfattet regjeringen dit hen at de ville bryte med den partipolitiske profilen da de utnevnte Per Edgar Kokkvold til leder i 2014. Det synes jeg var riktig tenkt, og jeg hadde håpet at den linjen skulle fortsette, sier han.

Rossavik satt selv i Kringkastingsrådet fra 2010 til 2016, først under ledelse av tidligere KrF-politiker May-Helen Molvær Grimstad og deretter under Kokkvold.

Han påpeker at regjeringen også bryter med den tidligere tradisjonen for å plukke rådslederen fra et opposisjonsparti. De fire lederne som ble utnevnt av regjeringen i perioden 1998 til 2010, hadde alle bakgrunn som politikere fra et opposisjonsparti.

– Regjeringen vil sikkert si at Brodtkorb ikke lenger er politiker, men hun assosieres helt klart med regjeringen og Høyre. Jeg frykter at Kringkastingsrådet igjen vil bli oppfattet som et politisk styringsorgan, selv om det ikke skal være det.

– Fulgte normal prosedyre

Etter at Julie Brodtkorb gikk av som Erna Solbergs statssekretær og høyre hånd, ble hun hentet inn som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hun understreker at hun ikke lenger har politiske verv i Høyre.

– Vil ikke din bakgrunn som Høyre-politiker kunne svekke tilliten som leder av Kringkastingsrådet?

– Jeg tenker at ingen mennesker bare er det ene eller det andre. Jeg er 43 år gammel. I en periode av livet har jeg vært heltidspolitiker, men i størstedelen har jeg ikke vært det, sier hun.

Flere stiller også spørsmål ved den mediefaglige kompetansen til den nye lederen av Kringkastingsrådet, som forbereder klagesaker som skal vurderes i lys av pressens etiske regelverk.

Av Brodtkorbs CV går det blant annet fram at hun er utdannet fra Handelshøyskolen i Bergen og har vært leder for kommunikasjonsbyrået JKL. Før hun ble stabssjef for Erna Solberg, var hun kommunikasjonssjef i Høyre og i en periode kvinnepolitisk leder.

– Hva slags erfaring har du innen medier?

– Du må nesten høre med Grande om hva som er hennes begrunnelse. Men som både tidligere leder for kommunikasjonsbyrå og kommunikasjonssjef i Høyres stortingsgruppe har jeg hatt mye kontakt med medier og deltatt i mange debatter med journalister. Jeg tror nok jeg har ganske god innsikt i hvordan mediene fungerer.

Brodtkorb ønsker ikke å svare på spørsmål om det var Linda Hofstad Helleland eller Trine Skei Grande som først ba henne stille som leder.

– Den prosessen er det Kulturdepartementet som må svare for, men etter det jeg vet, har den fulgt helt normal prosedyre. Men det var Grande som ringte og utnevnte meg etter at hun ble kulturminister, sier hun.

Brodtkorb ber hennes kritikere om å gi henne tid og mulighet til å bevise at de tar feil.

– Dette er et råd som er bredt sammensatt, med flere medlemmer som også har politisk bakgrunn. Historisk sett har det vært mange ekspolitikere som har sittet i rådet, og som har håndtert dette fint.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) hadde i går ikke anledning til å stille til intervju og kunne ikke gi svar på om det var hun eller Helleland som først tok kontakt med Brodtkorb for å tilby vervet som rådsleder.

«Vi kommenterer ikke interne prosesser i departementet. Flere navn var til vurdering», svarer Grande på e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

kultur@klassekampen.no