Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180202/ARTICLE/180209988

Lynnedslag

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 2. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i Ap, Masud Gharahkhani, har slått ned som et lyn fra klar himmel i norsk politisk debatt de siste ukene. Frp beskylder ham for å ha stjålet partiets politikk, og flere i Ap sier seg enig i det. Lynnedslaget er likevel ikke så overraskende. Ap har lenge stått for en restriktiv asylpolitikk, noe som ikke minst ble markert da partiet sluttet opp om asylforliket sammen med Høyre, Frp, KrF, Venstre og Sp i 2015. Likevel er det stor uenighet om partiets profil på dette området, og mange har svært sterke meninger. Dette har skapt en uklarhet, som har gitt ulike fløyer i partiet spillerom til å framstille Aps politikk slik de selv mener den bør være.

• Ap har nå satt ned en gruppe som skal gå gjennom innvandrings- og integreringspolitikken. Det vil presse partiet til en grundig diskusjon, der ulike fløyer og grupper vil høste både seiere og nederlag. Til slutt vil flertallet måtte forplikte seg på helheten. Det vil gjøre det vanskelig for deler av partiet å unnslå seg sider ved politikken, spesielt når mediestormen rundt enkeltsaker er stor. Slik vi har forstått Gharahkhanis målsetting, er den å gjøre det mulig for Ap å snakke tydelig og med autoritet i innvandrings- og integrerings­politikken og ikke lenger overlate hegemoniet i denne saken til andre partier. I dag er det langt på vei slik at Ap stilles sjakk matt hvis innvandring og integrering kommer på dagsordenen i valgkampen.

• Gharahkhani framstår som hard i retorikken, men mye av det han sier, er det også brei enighet om i norsk politikk, for eksempel at mottak av flyktninger først og fremst bør skje gjennom kvote­flyktninger og ikke ved ankomst på grensa. Hans viktigste budskap er likevel å tydeliggjøre hva som er forutsetningene for en god integreringspolitikk, for eksempel når han vil at leirskole skal være obligatorisk for alle elever. Samtidig etterlater han ingen tvil om at politikken må hvile på prinsippfast antirasisme, der alle mennesker uavhengig av etnisitet behandles likt og med tillit – og sjenerøst inviteres inn i det norske samfunnet. Men det forutsetter at det finnes noen felles regler som gjelder for alle i Norge.