Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180131/ARTICLE/180139994

Regjeringen krever mer skatt fra sjøfolk, mens rederne får økt statsstøtte:

Pengehjelp til redere

Av Stian Nicolajsen (tekst) og Siv Dolmen (foto)

Publiseringsdato: Onsdag 31. januar 2018

Seksjon: Økonomi

PENGENE TILBAKE: Den økte støtten til rederiene bør komme tilbake til sjøfolkene gjennom økt lønn, mener tillitsvalgte i Norsk Sjømannsforbund, Bjørn Petter Totland, Ronny Øksnes, Roy Arne Rimestad, Svein Robert Willumsen og Jahn Cato Bakken.

SUGERØR: Regjeringen pålegger norske sjøfolk å betale 500 kroner mer i skatt i måneden. Det utløser økt støtte til ­norske redere med 28 millioner kroner.

arbeidsliv

I år mister sjøfolk sitt skattefrie hyretillegg, og må som følge av dette betale omkring 500–700 kroner mer i skatt i måneden.

Paradoksalt nok fører skatteskjerpelsen for sjøfolk til at rederiene får 28 millioner kroner mer i støtte fra myndighetene gjennom tilskuddsordningen for sjøfolk. Den skal sikre norsk sysselsetting i konkurranse med lavtlønte, utenlandske sjøfolk, og når skatten øker, øker også tilskuddene.

I statsbudsjettet for 2016 ble i tillegg fradraget for småutgifter, som særlig var brukt av sjøfolk, fjernet. Dette gjør at rederiene får 23 millioner kroner mer i tilskudd.

Beregningene stammer fra et svar tidligere næringsminister Monica Mæland (H) ga Stortinget etter spørsmål fra Terje Aasland (Ap).

FAKTA

Sjømannsskatt:

• Fra og med i år fjernes skattefritaket på sjøfolks hyretillegg. Ifølge Norsk Sjømannsforbund betyr det et inntektstap på 500–700 kroner i måneden for sjøfolk flest.

• Som en følge er det anslått at rederiene får 28 millioner kroner mer i støtte gjennom tilskuddsordningen for sjøfolk som kompensasjon for skatten til norske sjøfolk.

• I 2016 ble et annet skatte­fradrag kuttet, og dette øker rederistøtten med 55 millioner i året.

Ap angriper regjeringen

– Dette er høyst urimelig, usosialt og urettferdig. Men når man ser på regjeringens merittliste over innsatsen for vanlige folk, er det ikke så overraskende, sier Aasland på spørsmål om han ble overrasket over beregningene.

Han frykter at dårligere økonomiske vilkår for norske sjøfolk kan gå utover rekrutteringen.

– Ordningen var ikke lukrativ, men like fullt et bidrag for å få folk til å velge seg ut på sjøen. Norske sjøfolk bidrar med en kompetanse og erfaring som er utrolig viktig for den maritime klyngen i Norge, sier han.

Ap-politikeren mener det er en sammenheng mellom regjeringens fjerning av skattefradrag for sjøfolk og pendlere og manglende regulering av fagforeningsfradraget.

– Vanlige arbeidsfolk skal betale mer i skatt, mens dem som har mest, skal betale mindre. Forstå det den som kan. Dette tyder på at dagens tre ganger blå regjering ikke har noen forståelse for situasjonen vanlige arbeidsfolk befinner seg i.

Dårlig timing

Hovedtillitsvalgt Color Line og forbundsstyremedlem i Norsk Sjømannsforbund, Ronny Øksnes, er minst like arg på regjeringen som Aasland.

– Jeg syns dette er håpløst. Sjelden ser man så tydelig penger bli tatt rett ut av lomma til vanlige arbeidsfolk og plassert hos eierne, sier han.

Øksnes mener timingen er spesielt dårlig.

– Mange har gått ned i lønn for å berge selskaper gjennom offshorekrisa, og vi har vært med på en ordentlig dugnad. Da er det ekstra provoserende at vi får 500–700 kroner i økt skatt i måneden og at pengene havner rett i lomma på eierne, sier han.

Vil ha pengene tilbake

– De ekstra tilskuddene til rederiene kommer vel rett tilbake til dere i form av økte lønninger?

– Det er det ingen automatikk i. At rederne tjener mer penger, betyr ikke nødvendigvis høyere lønn. Men det blir selvfølgelig et moment i lønnsforhandlingene som kommer. Det er ikke sånn det skal være.

Rederiforbundets ledelse var vertskap for en sjøfartskonferanse i går, og hadde ikke mulighet til å kommentere.

stiann@klassekampen.no