Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180130/ARTICLE/180139998

Samhold?

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Tirsdag 30. januar 2018

Seksjon: Lederen

• Aps sentralstyre og landsstyre forsøkte i går å avslutte den opp­hetede striden om varslingene mot Trond Giske, som langt på vei har forgiftet kulturen i deler av partiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre mante til samhold og roste medlemmer og tillitsvalgte ute i landet som har «stått som en påle» gjennom prosessen. «Dere har vært lojale mot Kjersti [Stenseng] og meg. Dere og vi har også vært der for Trond, som skal komme tilbake. Alle trengs, også ham», sa Støre i forsonende ordelag. Han la vekt på at Ap representerer ulike sosiale lag, arbeiderklasse og middelklasse, og folk som vektlegger ulike politiske saksfelt. Nettopp fordi partiet er så mangslungent, er det i tider av motgang vanskelig å holde på samholdet.

• Støre gikk samtidig kraftig ut mot lekkasjer og solospill. «Lekkasjer fra interne møter og fortrolig informasjon har ikke noe annet resultat enn at det skaper grobunn for usikkerhet og splittelse. Soloutspill og egne agendaer svekker oss alle, også dem vi stoler på og som vi representerer. Nå er det nødvendig å slutte rekkene», sa Støre. Spørsmålet er om han får tilstrekkelig gjennomslag for dette. Hans Kristian Amundsens fratreden som leder av stortingssekretariatet kan ses som et forsøk fra partiledelsen på å slå ned på tendensen til selvstendiggjøring av rådgiverkorpset. Amundsen hevdet at han gikk av hensyn til partiet, men måten han gjorde det på, vitner om surt for­hold mellom ham og partikontoret. Han hintet til at partisekretær Kjersti Stenseng er samboer med Tom Tvedt i kriserammede Norges idrettsforbund, og når han snakket om tillit til ledelsen, nevnte han uttrykkelig «duoen» Tajik og Støre, mens han demonstrativt utelot Stenseng, som har stått i ildlinjen i behandlingen av varslersakene.

• Det store flertallet av tillitsvalgte har nå stilt seg bak håndteringen av varslene. Men de dype konfliktene er på ingen måte borte. Foreløpig er appellen om samhold derfor mer retorikk enn realitet. Fagbevegelsen ønsker seg folk i partitoppen som forstår deres behov, mens andre fortsetter korstoget mot Stenseng. Og ingen vet hva Giske vil gjøre. Første akt er likevel over, og Ap fortjener en pust i bakken.