Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180125/ARTICLE/180129965

Radikale krav

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Torsdag 25. januar 2018

Seksjon: Lederen

• En sluttrapport fra et prosjekt om den nordiske modellen i regi av Samak, samarbeidsorganisasjonen for den nordiske arbeiderbevegelsen, legges fram i Helsinki i dag. Rapporten er dyster lesning. Den nordiske modellen hviler på tre grunnpilarer: et organisert arbeidsmarked – som forutsetter sterke fagforeninger – høy skatteinngang og velferdspolitikk og økonomisk styring som prioriterer sysselsettingen. Selv The Economist har de siste årene hyllet den nordiske modellen, selv om tidsskriftet, når det skal gi en resept for framtida, langt på vei foreslår en demontering. Bladet går inn for store skatte­kutt og dereguleringer i arbeidsmarkedet. Den retoriske støtten til modellen samsvarer sjelden med det som gjennomføres i praktisk politikk. De svenske Moderaterna hyllet for eksempel modellen før valget i 2006, men svarte med å innføre gigantisk skattelette på 140 milliarder kroner og kostnadsøkning for å være fagorganisert.

• I Samak-rapporten slås det fast at utviklingen ikke kan fortsette som nå uten at modellen undergraves. Det krever en helt annen krise­bevissthet og betydelige sterkere tiltak. Akkurat på dette punktet svever rapporten litt på målet, noe som har sammenheng med at de sosialdemokratiske partiene som står bak rapporten, ikke vil utfordre bærebjelkene i EU-systemet som er med på å presse lønninger og arbeidsvilkår nedover. Den frie flyten av arbeidskraft har ført til at 700.000 arbeidere fra de nye EU-landene har kommet inn i det nordiske arbeidsmarkedet de siste tiårene. De er omfattet av EUs utstasjoneringsdirektiv, som ikke garanterer samme lønn og rettig­heter som andre arbeidere i landet.

• Samaks tre overordnete forslag er et gigantisk og kontinuerlig kompetanseløft, omfattende nasjonale og europeiske handlingsplaner mot sosial dumping og et målrettet arbeid for å øke organisasjonsgraden. Dette er gode og nødvendige tiltak, selv om vi kunne ønske oss enda mer konkrete forslag mot sosial dumping. All erfaring fra arbeiderbevegelsens historie viser at hvis utviklingen skal gå i riktig retning, må kravene som stilles være betydelig mer radikale.