Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180125/ARTICLE/180129964

• Lokalavisredaktører kritiserer NRKs distriktsnyheter • Evner ikke å gå i dybden og setter ikke dagsorden

Etterlyser nyhetstrøkk

Av Mari Brenna Vollan og Jonas Brække

Publiseringsdato: Torsdag 25. januar 2018

Seksjon: Kultur og medier

HENGER ETTER: Sjefredaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad mener problemet med NRKs distriktssendinger er mangelen på dybde og engasjement. – Å kutte i sendetid er det motsatte av hva de burde gjøre. FOTO: FINNMARKSPOSTEN

Problemet til NRK distriktsnyheter er ikke lite sendetid, men tam journalistikk, mener flere lokalavisredaktører.

Medier

– Med så store ressurser til rådighet burde NRK gjort en langt bedre jobb, sier sjef­redaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad.

NRKs distriktsnyheter er kommet i medienes søkelys etter at ledelsen i Oslo vedtok å kutte ned sendetida for distriktsnyhetene på tv til tre bolker à fem minutter.

Det nye sendeskjemaet utløste kraftige protester fra seere over hele landet, og i går snudde NRK og lovet at sendingen rett før Dagsrevyen vil bli utvidet til ti minutter.

FAKTA

NRKs distriktskontorer:

• NRK har 15 distriktskontorer med til sammen 920 medarbeidere.

• Alle kontorene produserer nyhetssendinger for radio og tv.

• Fra nyttår fikk distriktsnyhetene nye sendetider på tv – fra to bolker på femten og fem minutter til tre bolker på fem minutter hver. I går utvidet NRK den ene sendingen til ti minutter, etter mange protester.

Manglende evne

Men NRKs problem er ikke hvor mye sendetid landets distriktsnyheter blir avspist med på tv, men en manglende evne til å løse det journalistiske samfunnsoppdraget i distriktene, mener flere sjef­redaktører Klassekampen har snakket med.

– Som vi har påpekt flere ganger i vår egen avis, er NRKs distriktsnyheter for Finnmark preget av mange lettvinte og enkle saker. NRK blir også hengende etter i store saker som angår befolkningen, sier Arne Reginiussen.

Han trekker fram overgrepssaken fra Kjøllefjord som eksempel på en stor og viktig sak som er drevet fram av Finnmark Dagblad og andre lokale medier, mens NRK er blitt hengende etter på halvdistanse.

– For meg framstår denne strategien som stikk i strid med hva de burde gjøre, nemlig å satse på nyheter som går dypere inn i problemstillingene og som gir innsikt, sier Reginiussen.

Kuttet 40 årsverk

Guri Jortveit er ansvarlig redaktør i avisa Arbeidets Rett, som dekker sju kommuner i Sør-Trøndelag og Hedmark. Hun tror NRK gjorde en stor feil ved å kutte i distrikts­sendingene sine.

– Reaksjonene som kommer nå, er et barometer på at folk i Distrikts-Norge opplever at tilbud etter tilbud bygges ned. Folk forventer at NRK som allmennkringkaster skal være til stede, sier hun.

Jortveit synes det virker som at NRKs uttalte satsing på unge seere innebærer at det kuttes i distriktstilbudet til alle andre aldersgrupper. Hun mener at NRK allerede har skåret for mye i distriktskontoret i Trøndelag.

I 2015 kuttet statskanalen 40 årsverk i distriktsdivisjonen, og Trøndelag og Hedmark og Oppland var de to kontorene som ble hardest rammet. I Trøndelag tilsvarte kuttet 20 prosent av den redaksjonelle bemanningen.

– Folk vil ha det som er nært og gjenkjennelig, uten at det er navlebeskuende. Det er vanskelig å få til når nyhetene blir mer overflatiske og likt alt annet. Sats på det lokale, oppfordrer Jortveit.

– Faller mellom to stoler

Sjefredaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav i Kristiansund mener NRKs problem er at distriktsnyhetene faller mellom to stoler, det vil si mellom det helt lokale og det nasjonale.

– Det er stor forskjell på hva som er interessant i nyhetsbildet i Ålesund og Kristiansund på en gitt dag, selv om det selvsagt finnes noen felles interessefelt, sier Alnæs.

– Hva synes du om NRKs distriktssendinger på tv etter omleggingen?

– Det har jeg ikke sett tilstrekkelig på til å vurdere.

– Sjekker du ikke NRK for å se om de har saker som er relevante for dere å dekke?

– Jo, men vi har såpass god dekning av vårt eget område. NRK styrer ikke nyhetsstrømmen på Nordmøre, for å si det sånn. Vi opplever det i hvert fall ikke som noen konkurranse som er merkbar i dag.

«NRK nedre Glomma»

Redaktør Pål Enghaug i Moss Avis ser heller ikke på NRK Østfold som noen stor konkurrent.

– Det betyr ikke at de ikke fra tid til annen har en sak vi gjerne skulle vært først med, men de klarer ikke være noen stor konkurrent på lokale nyheter. Når vi gjør leserundersøkelser, synker vi ikke ned i sofaen og tenker: «Hva skal vi gjøre med NRK Østfold»?

Enghaug peker på at NRK Østfold er den største redaksjonen i fylket, og at den dermed bør levere bedre.

– På folkemunne er NRK Østfold blitt kalt «NRK nedre Glomma», og nyhets­messig er det sjelden at distriktskontoret setter dagsorden. Vi skal hegne om NRK, men når man ser på hvordan mediestøtten fordeler seg, må det leveres også på distriktskontorene, sier han.

Tønsbergs Blad har ikke fått inn én protest på NRKs distriktsomlegging, forteller redaktør Sigmund Kydland.

– Jeg tror folk er mer opptatt av Tønsbergs Blad og hva vi bringer, og at vi oppfattes som mye mer relevante.

Han tror det er lurt av distriktskontorene å satse på andre plattformer enn lineære tv-sendinger.

– Hvorfor oppleves nyhetsdekningen til NRK Vestfold som mindre relevant?

– Det vil jeg holde meg langt unna å mene noe om. Hvis du vil se fasiten, kan du lese Tønsbergs Blad, sier han og ler.

kultur@klassekampen.no

UNDERSAK

– Er ingen

lokalavis

Før omleggingen til nyhetsbolker på fem minutter hadde NRKs distriktsnyheter 333.000 seere i snitt på landsbasis. Det tilsvarer 22.000 seere i snitt per distrikt. Kun 50.000 av seerne var under 50 år.

For å imøtekomme yngre seeres medievaner på nett og mobil ønsket NRK å frigjøre ressurser for å oppnå større fleksibilitet, opplyser distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen. Men i går slo NRK retrett, og utvidet distriktssendingene i forkant av Dagsrevyen til ti minutter.

– Vi har valgt å lytte til publikums reaksjoner. Dermed er det totale antallet minutter det samme som før, sier Johnsen.

Hun mener kritikerne tar feil når de hevder at NRKs distriktssendinger ikke går i dybden eller evner å engasjere sitt publikum. Noe av målet med omleggingen har også vært å satse mer på grundig og fordypende journalistikk.

– Vi vil også vurdere om det finnes journalistiske blindsoner som vi bør gå inn i og løfte fram som allmennkringkaster. Men NRK er ingen lokalavis, og har heller ikke ressurser til å gå tett på lokalavisenes nedslagsfelt. Vi skal leve side om side med lokalavisene og til sammen utgjøre et stort mediemangfold.