Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180119/ARTICLE/180119933

Ny føydalisme

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 19. januar 2018

Seksjon: Lederen

• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake til et samfunn med likhetstrekk til tidligere tiders føydalisme. I middelalderens føydalsystem hadde kongen og føydalherrene utvidet eiendomsrett og kontroll over menneskenes liv. Folks rettigheter var avhengig av forholdet til adelsmenn og hoff. Bøndene var leilendinger (og noen steder livegne) på jord eid av kirke eller konge, og de hadde ikke eiendomsrett og kontroll over egne arbeidsredskap.

• Etter hvert som de borgerlige revolusjonene skred fram, ble adelens privilegier brutt ned. Borgerne fikk utvidete rettigheter, mens arbeiderklassen fortsatt var skilt fra eiendomsretten til produksjonsmidlene. Kapitalisten eier produktet og kontrollerer produksjonsprosessen. Det siste hundreåret har levestandarden i Vesten økt betydelig, noe som har skapt grunnlaget for en blomstrende forbruksøkonomi, der vanlige folk har fått tilgang på alle typer produkter, som for eksempel bil og mobiltelefoner. I motsetning til redskapene folk bruker på jobben, er disse forbruksvarene personlige. De er eierens eiendom og kan brukes til hva man måtte ønske.

• I den nye digitale økonomien skjer det noe nytt når produsentene nå forsøker å opprettholde eiendomsretten til produktene også etter at de er solgt. Selskapene eier «softwaren», og fordi de eier den, kontrollerer de også produktene, selv om de formelt sett eies av kjøperen. Flere av disse produktene har sensorer eller logger aktivitet, som ikke bare er tilgjengelig for brukeren, men også for andre, for eksempel selskaper som vil selge oss ting. Produsentene tjener ikke bare penger på salg av produkter; de henter også fortløpende overskudd fra det personlige livet bruken av produktene inngår i. Det er et område som før var unndratt kapitalistisk kontroll. Dette kan forstås som en reføydalisering, men også som en ekspansjon av utbyttingsforholdene langt inn i det innerste av menneskelivet.