Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171212/ARTICLE/171219995

Delt Venstre

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Tirsdag 12. desember 2017

Seksjon: Lederen

• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var avgitt feil, slik at den reelle holdningen i møterommet var 23 mot 12 stemmer. En av motstanderne var nestleder Terje Breivik, som representerer Ulvik og Hordaland på Stortinget. En annen som ikke ønsket regjeringssamarbeid med Frp, var partinestoren Odd Einar Dørum. Profilerte Venstre-folk, som tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger, er på samme linje. Det er også stor frustrasjon i deler av partiet over det som blir oppfattet som å svikte valgløftene. En rekke Venstre-politikere sa i valgkampen at det var helt utelukket for partiet å gå i regjering med Frp. Ifølge NRK har også flere lokallagsledere meldt seg ut av partiet. Til sammen har 60 medlemmer meldt seg ut etter beslutningen om å gå i regjeringsforhandlinger.

• For Venstre er regjeringssamarbeid med Frp en svært betent sak. Alle partier kan komme til korsveier der brutale linjeskifter er nødvendig, men forutsetningen er at slike beslutninger må være bredt forankret. Da SV valgte å gå i regjering med Ap og Sp, var det på bakgrunn av et samlet landsmøte. Også Sps kursendring i regjeringsspørsmålet kom etter en lang prosess som førte til at et samlet parti sluttet opp om den nye strategien. Å gå inn i regjeringsforhandlinger som Venstre nå gjør, med et splittet parti, er både uvanlig og dristig. Fordelen kan være at det kan fungere som et forhandlingskort. Grande kan argumentere for at Venstre må ha mye gjennomslag for at partiet ikke skal gå surt. Men ulempene er sannsynligvis større.

• Forhandlingene som starter etter jul, kan ende med at Venstre forblir utenfor regjering. Da vil det i tilfelle være mulig å lege sårene som har oppstått innad i partiet. Hvis forhandlingene lykkes, kan det derimot føre til en varig avskalling fra Venstre. Da vil det sosialliberale og venstreorienterte Venstre, og det som er karakterisert som Distrikts-Venstre, måtte finne seg andre partipolitiske gressganger.