Klassekampen.no
Lørdag 2. desember 2017
SSB-sjefen og miljøarbeideren

arbeidsliv

Anne Eskild hadde en kronikk forrige lørdag om hvordan staten og politikere prioriterer sine nærmeste først, i dette tilfellet gjaldt det berging av støtte til foreldrepermisjon.

Kronikken fikk meg til å tenke på forskjellen mellom den avgåtte SSB-sjefen og en miljøarbeider med master som jeg nylig snakket med.

Begge jobber borte fra hjemmet, miljøarbeideren en uke på og en uke av. Meyer fikk tre ganger så stor lønn som miljøarbeideren, nesten opp til lønnsnivået til statsministeren. Staten dekket utgiftene hennes ved å bo i Oslo og et fast beløp til reise, om hun pendlet hjem til Bergen eller ikke.

Miljøarbeideren får ikke dekket noen av delene, ei heller dekket utgifter til å besøke familien sin en ettermiddag i jobbuken. Miljøarbeideren får heller ikke trekke noen av reiseutgiftene fra på skatten. Dette fordi miljøarbeideren «bare» dro hjem hver annen uke.

Så kan en jo tenke at Finansministeren og hennes departement fant at Meyer var så egnet for oppgaven at det var rimelig at SSB-sjefen fikk disse godene. I ettertid har ministeren vurdert at de nok tok feil og Meyer mistet tilliten. Med seg ut av jobben fikk Meyer etterlønn og dekking av advokathonorar på 175.000 kroner + moms. Til slutt ble en regning på over 220.000 presentert. Hvem ellers får dekket advokatutgifter i en arbeidskonflikt? Ikke vet jeg.

Miljøarbeideren ville måtte få støtte fra egen organisasjon, eller dekke utgiftene selv. En miljøarbeider vil knapt få noen etterlønn, men Meyer får det, til tross for at hun har et professorat å gå tilbake til.

Miljøarbeideren jobber med rehabilitering av rusmiddelbrukere. Er dette en jobb som ikke vurderes høyt nok til at noen av de midlene som ble brukt på den avgåtte SSB-sjefen, kunne vært brukt på dette området?

I stedet skal miljøarbeiderens skatt nå gå til å dekke Meyers etterlønn og advokathonorar. Det kan vanskelig sees at finansministerens avgjørelse kan være riktig.

Liv@tussilago.org

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 13.42