Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171102/ARTICLE/171109995

Arkitekter mener at en uhildet instans bør vurdere klager mot Statsbygg – ikke Statsbygg selv:

Går videre med klage

Av Mari Brenna Vollan

Publiseringsdato: Torsdag 2. november 2017

Seksjon: Kultur og medier

GIR SEG IKKE: Lars Haukeland i Team G8+ mener at Statsbygg ikke ser alvoret i klagen av behandlingen av arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet. Foto: John Trygve Tollefsen

Striden om det nye regjeringskvartalet er ikke over. Arkitektene som klaget på Statsbyggs håndtering, kommer til å ta saken videre – og er kritiske til hvor mye som skal til for å nå fram.

arkitektur

Om én uke skal Statsbygg skrive under kontrakt med arkitektgruppa Team Urbis om byggingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo.

Men konkurrentene i den omstridte arkitektkonkurransen kan stikke kjepper i hjulene for planene. Team G8+, som var den første av fem arkitektgrupper som klaget på Statsbyggs håndtering av konkurransen, varsler nå at de vil ta saken videre.

Ifølge klagerne ga Statsbygg blant annet avgjørende informasjon til Team Urbis om hvordan regjeringskvartalet burde utformes, og de mener også at to av jurymedlemmene var inhabile.

Tirsdag ble det klart at Statsbygg avviser klagen på alle punkter.

– Vi opplever at Statsbygg ikke ser alvoret i dette. Mange arkitektfirmaer har brukt enorme summer på å prøve å vinne konkurransen om regjeringskvartalet, og da forventer vi at spillereglene er helt like, sier Lars Haukeland, partner i LPO Arkitekter og talsperson for Team G8+.

FAKTA

Regjeringskvartalet:

• Terrorangrepet 22. juli 2011 førte til omfattende skader på bygningene i regjerings­kvartalet.

• I fjor sommer inviterte Statsbygg sju arkitektgrupper til en begrenset plan- og designkonkurranse.

• En jury kåret først to finalister, «Adapt» av Team Urbis og «Lysning» av Team G8+.

• Etter forhandlinger med Statsbygg ble Team Urbis utropt til vinner 27. september.

– Høy terskel for å klage

Arkitekten er svært kritisk til at Statsbygg selv skal vurdere hvorvidt det er begått feil, og at det skal mye til å nå fram med en klage.

– Heldigvis er vi en stor gruppe firmaer som har muskler til å ta saken videre. Vanligvis går ikke sånne saker videre i systemet.

Ifølge Haukeland er det stor frustrasjon i arkitekt­miljøet over at Statsbygg selv vurderer klager mot seg, i stedet for en uhildet instans.

– Det er urimelig, for da har vi ingen rettigheter uten at vi må legge masse penger på bordet. Når terskelen er så høy for å klage, gjør det at det er mulig å komme unna med kokkelimonke, sier han.

Dersom man vil klage på beslutninger i offentlige arkitektkonkurranser, er det normal prosedyre først å klage til oppdragsgiver og deretter til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) hvis klagen ikke når fram.

– Er ikke Kofa en slik uhildet instans som du etterlyser, Haukeland?

– Jo, men det er vi som må bringe saken inn for klagenemnda og sørge for at det blir en uhildet gransking. I vår sak kan det også være aspekter som gjør at saken blir for stor for nemnda, sier han.

Arkitekten mener at det bør være en uhildet instans som i utgangspunktet tar seg av klager mot den statlige forvaltningsbedriften.

– Ja, jeg tenker at det burde vært en regel for en institusjon som Statsbygg. De er en veldig stor aktør, og det er også i deres interesse at alt blir korrekt, sier han.

Klagde to ganger

Lars Haukeland får støtte av arkitekt Stein Halvorsen. I mars i år sendte han inn en klage på Statsbyggs håndtering av en anbudskonkurranse, og den ble ikke etterkommet.

– Når man klager til Statsbygg, vet man på forhånd hvor det fører. Det er helt forutsigbart, sier Halvorsen.

Han er partner i firmaet Stein Halvorsen Arkitekter AS, som har tegnet flere offentlige bygg i Norge, deriblant Sametinget i Karasjok.

Arkitekten kan ikke huske at firmaet hans har klaget på andre oppdragsgivere enn Statsbygg. Han er enig i at en uhildet instans bør ta seg av klager til den statlige virksomheten.

– Hvis ikke er det bukken og havresekken som gjelder. Jeg forstår ikke systemet der man selv skal avgjøre om man er inhabil eller ikke, sier han og viser til Statsbyggs beslutning om regjeringskvartalet.

Halvorsen skrev nylig et åpent brev til Universitetet i Tromsø, etter at arkitektfirmaet hans tapte konkurransen om et nybygg ved universitetet på det han mener er feil grunnlag. Saken ble omtalt i Arkitektnytt denne uka.

Nå vurderer Halvorsen å ta sin klage videre til Kofa.

– Vi har et håp, om enn lite, om at universitetet og Statsbygg ser på det en gang til.

Klager er uvanlig

Team G8+ vurderer nå flere muligheter i saken om regjeringskvartalet: å klage til Kofa, å begjære en såkalt midlertidig forføyning som stanser tildelingen av kontrakten til Team Urbis på onsdag, og å sende et erstatningssøksmål.

– For oss som seriøse aktører er det avgjørende at det ikke er gråsoner og mistanker om inhabilitet i anskaffelser i det hele tatt, og det mener vi at det har vært her, sier Lars Haukeland.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, påpeker at regelverket for offentlige anskaffelser sier at den som mottar en klage, skal være førsteinstans for å behandle den.

– Dette er helt ordinære regler som vi må følge. Men vi kan velge å få bistand fra andre, og det har vi fått i denne saken fra Regjeringsadvokaten. Dersom den som klager ikke er enig i vurderingen, kan man bringe saken inn for andre instanser, for eksempel i rettsvesenet, sier direktøren.

– Ville det ikke vært bedre for Statsbyggs del om en uhildet instans tok seg av dette?

– Jeg mener det er et godt prinsipp at man får lov til å svare på klagen selv først.

– Hvor vanlig er det at dere etterkommer klager?

– Når det gjelder plan- og designkonkurranser, har vi ikke hatt noen andre klagesaker så lenge jeg har vært her. Klagesaker er ikke en vanlig ting å holde på med, men vi må være forberedt på å ta imot klager.

Aschim opplyser videre at Statsbygg har mottatt fem klager på rundt 1500 anbudskonkurranser de siste fem årene. To av klagene ble ikke tatt til følge, de tre andre klagesakene er ikke avsluttet.

– Lars Haukeland mener at terskelen er høy for å klage og at det gjør det mulig for Statsbygg å komme unna med eventuelle feil?

– De påstandene får stå for hans regning. I denne saken har vi tilbakevist alle anførsler i klagebrevet, og vi har dokumentert dette grundig.

mari.vollan@klassekampen.no