Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171101/ARTICLE/171109996

TV 2 vil få 135 millioner kroner fra staten for å fortsette som kommersiell allmennkringkaster fra neste år:

TV 2-tilbud gir lite til barn

Av Jonas Brække (tekst) og Tom Henning Bratlie (foto)

Publiseringsdato: Onsdag 1. november 2017

Seksjon: Kultur og medier

KOSTER: For at Selome Emnetu og barneskuespiller Leonard Valestrand Eike blant annet skal få lønn, er minuttprisen for produksjonen av NRK-serien «ZombieLars» 134.000 kroner. Tilbudet TV 2 har gitt for barneprogram, tilsvarer 1160 kroner minuttet.

TV 2 får 135 millioner kroner for å fortsette som kommersiell allmennkringkaster. Men beløpet som TV 2 vil bruke på barn, rekker knapt til én time norskprodusert drama.

BARNE-TV

I går ble nye scener til andre sesong av NRK-serien «ZombieLars» spilt inn i et villa­strøk i Oslo. Dramaserien er et av flere eksempler på at norske filmprodusenter har fått øynene opp for barn og unge som målgruppe de siste årene.

Nå tyder mye på at NRK vil være alene om å satse på dramaserier for barn og unge også i de neste årene. Dette til tross for at TV 2 med stor sannsynlighet vil fortsette som kommersiell allmennkringkaster etter nyttår.

Med den nye avtalen vil den Egmont-eide tv-kanalen motta 135 millioner kroner årlig i statsstøtte de neste fem årene. Programtilbudet til barn og unge er én av tre grunnpilarer i avtalen med staten, men det står ingen konkrete krav til hva slags program kanalen skal levere.

I søknaden lover TV 2 å sette av kun 5 millioner kroner per år til barneprogrammer sendt på lineær tv. For dette beløpet vil kanalen sende i alt 72 timer «ukentlig, norskspråklig barne-tv i året på lørdag, søndag og i høytider».

Dramaserien «ZombieLars» retter seg inn mot aldersgruppa 11–12 år. Totalbudsjettet for tre sesonger er 78 millioner kroner, noe som tilsvarer en minuttpris på 134.000 kroner.

Manusforfatter Thomas Seeberg Torjussen i Tordenfilm skulle ønske at TV 2 innså verdien av unge seere.

FAKTA

TV 2s avtale:

• TV 2 er eneste søker til en ny avtale med staten om kommersiell allmennkringkasting. Den skal være klar i desember.

• I søknaden forplikter TV 2 seg til å sette av minst 5 millioner kroner til programmer for barn, fordelt over 72 timer i året i helgene og i høytider.

• TV 2 vil sette av like mye til programmer for unge, fordelt over 20 timer i året.

• Avtalen inneholder krav om daglige nyhetssendinger, hovedkontor utenfor Oslo og satsing på drama og filmer.

– Dette er en neglisjert målgruppe, som også har et stort kommersielt potensial. TV 2 lager ikke programmer for barn. Da blir det også en form for selvoppfyllende profeti, sier Torjussen.

Produsentselskapet Fabelaktiv på Hamar har mange års erfaring med å produsere tv-serier og -programmer for barn og unge, og har blant annet vunnet Emmy-pris for reality­serien «Energikampen» på NRK.

– Ut fra disse rammene høres det umiddelbart ut som om TV 2 har tenkt til å sende utenlandske animasjonsserier som er dubbet til norsk. Noe særlig norskprodusert drama virker urealistisk, sier produsent Arild Halvorsen i Fabelaktiv.

Han forteller at kostnadene for dramaserier som Fabelaktiv produserer, er et sted mellom 80.000 og 120.000 kroner per minutt.

– Et langt steg opp

Tilbudet TV 2 har gitt for barneprogram, tilsvarer 1160 kroner per minutt fordelt over 72 timer. Altså rundt 100 ganger mindre.

– Selv om man sikkert kan produsere smartere og billigere, så er det et langt steg opp hvis TV 2 vil produsere drama for barn, sier Halvorsen.

Heller ikke Bjørn Tore Hallem i produsentselskapet TMM Produksjon i Levanger tror TV 2 får mye norskprodusert barne-tv for 5 millioner kroner i året. Budsjettene for TMMs dramaserier er lavere enn for Fabelaktiv, rundt 4 millioner kroner for ti episoder à tolv minutter.

– Barn fortjener også kvalitet, akkurat like mye som oss voksne. Skal de få dette regnestykket til å gå opp, må de kjøre på med dubbede animasjonsserier og mange repriser, sier Hallem, som også er eier av et selskap som dubber tv-serier for barn.

Både Halvorsen i Fabelaktiv og Hallem i TTM Produksjon forstår at TV 2 ikke ønsker å forplikte seg til en større satsing på barn og unge, fordi programmer rettet mot disse seergruppene ikke er økonomisk attraktive for annonsører. Forbudet mot reklame rettet mot barn gjør at TV 2 som kommersiell tv-kanal i dag har et svært begrenset tilbud, kun en halvtimes tid fra klokka seks om morgenen lørdag og søndag.

Satser på strømme-tv

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 understreker at tilbudet som TV 2 har gitt, kun er et minimum av hva kanalen vil tilby barn og unge. I sin søknad redegjør også TV 2 for hvordan seervanene endrer seg i raskt tempo mot mer konsum av strømmetjenester og nett-tv, ikke minst blant de yngre. Avtalen om kommersiell kringkasting omfatter kun lineære, direktesendte programmer som sendes på hovedkanalen.

– Vi ser at strømmetjenestene opplever en stor vekst, og på dette området vil TV 2 satse stort på barn og unge framover, sier Rønningen.

Han viser til at TV 2 allerede har variert programtilbud for barn og unge på den nettbaserte betalingskanalen TV 2 Sumo.

– Lineær-tv er et sted barn forlater. Det vil være uklokt av et mediehus som vårt å forsøke å kommunisere med en seergruppe som ikke er der, forklarer Trygve Rønningen.

TV 2 skriver i søknaden at kanalen tar sikte på å kjøpe inn programmer fra eksterne produsenter.

jonas.braekke@klassekampen.no

UNDERSAK

– Barn er prioritert

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tilbakeviser at programtilbud til barn og unge ikke er prioritert i avtalen om kommersiell kringkasting. Hun viser til at programmer for barn og unge er én av tre hovedkategorier i avtalen. De to andre kategoriene er daglige, riksdekkende nyhetsprogrammer og nye norske filmer og tv-drama.

«Det blir derfor feil å si at vi ikke har prioritert denne typen programmer i avtalen», svarer Helleland på e-post via Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling.

I vurderingen av søknaden er nyhetsprogrammer vektlagt med 60 prosent, mens programmer for barn og unge er vektlagt med 20 prosent.

«Videre var vi opptatt av å ikke stille for spesifikke krav i kunngjøringen, slik at redaksjonell frihet og avhengighet blir ivaretatt», svarer Helleland,

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Masud Gharankhani, mener kulturministeren må ta grep før avtalen med TV 2 signeres i desember.

– Tilbudet til barn og unge var en av de viktigste begrunnelsene fra Stortinget for å få på plass en avtale om kommersiell allmennkringkasting, sier han.